Skolen som samfunnsbygger

Nå er boken «Skolen som samfunnsbygger. Å bli til noen, ikke bare noe» ute. Gjennom teori og eksempler illustrerer boken hvordan skoleansatte kan bidra til å styrke ungdoms motstandskraft og hvordan de kan jobbe for å utvikle en inkluderende kultur.
Bjørg Elin portrett

Bjørg-Elin Moen er leder for programmet «Skolen som samfunnsbygger» i MOT. Boka har hun skrevet sammen med søsteren Grete Lillian Moen.

– Boka er et resultat av langvarige samtaler over flere år, hvor temaet barn og unges oppvekstsvilkår har vært en gjenganger mellom meg og Grete Lillian, sier Bjørg-Elin.

Bjørg-Elin har med sin bakgrunn vært opptatt av positiv psykologi og den enkeltes muligheter for vekst. Grete har bakgrunn fra barnevern og psykisk helse. Hun har vært opptatt av å formidle at ikke alle har samme muligheter eller ressurser rundt seg.

– Fellesnevneren for oss er en dyp respekt for det enkelte individ, og betydningen av å bli respektert for den man er, ikke for hva en gjør, understreker Bjørg-Elin.

Boka er utgitt av Cappelen Damm Akademisk og passer for:

  • Lærere
  • Studenter i lærerutdanningene
  • Andre yrkesgrupper som jobber med barn og ungdom

Har du spørsmål om boka? Send gjerne en mail til mot@mot.no. Vil du lese introduksjonen, klikk her.

Skolen har en sentral rolle i utviklingen av unge mennesker

Hovedtittelen «Skolen som samfunnsbygger»viser til den sentrale rollen skolen har i utviklingen av unge mennesker. Ungdom fra alle miljøer og samfunnslag møtes på skolen, og skolen er en av de viktigste arenaene for påvirkning i samfunnet.

­– I boka «Skolen som samfunnsbygger. Å bli til noen, ikke bare noe», vektlegger Grete og jeg den sentrale rollen skolen har i arbeidet med inkludering og utvikling av motstandsdyktige, unge mennesker, forteller Bjørg-Elin.

Professor Ottar Ness fra Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU, sier følgende om boken:

– Dette er en etterlengtet bok som viser hvordan skolen er en viktig møteplass i samfunnet for sosial inklusjon og deltakelse – og ikke en institusjon som «bare» leverer oppveksttjenester. Forfatterne tar tak i det som skaper vekst, utvikling og sosial læring i, og mellom mennesker. De forteller ikke bare hva som er viktig, men de viser hvordan skole, lærere, foreldre, barn og andre kan samarbeide for at skolen er med på å skape gode læringsmiljø og samfunn. Videre anerkjenner de det gode som alle aktører gjør allerede, og viser hvordan dette kan bygges videre på for å skape livskvalitet, god læring og gode og trygge samfunn for barn og ungdom i fellesskap!

Teori og praksis

Teori og praksiseksempler illustrerer hvordan skoleansatte kan bidra til å styrke ungdoms motstandskraft og hvordan de kan jobbe for å utvikle en inkluderende kultur. Boka er delt inn i tre deler, og fungerer også som et oppslagsverk.

– Bokas faglige ramme, kombinert med eksempler fra praksis, vil gi de som jobber med unge på skoler ny forståelse, gode ideer og bekreftelse på at det arbeidet de gjør for elevene er viktig, sier Bjørg-Elin.

Eksemplene gjør teksten levende og lett å lese.

Det må en landsby til …

Bjørg-Elin har gjennom de siste fem årene samarbeidet med over 130 skoler som har MOT-programmet «Skolen som samfunnsbygger».

– Jeg har blitt inspirert av rektorer og andre skoleansatte som har delt eksempler og historier om hvordan de jobber for å skape en inkluderende kultur på skolen. Til slutt føltes det som om jeg ikke lenger kunne sitte på alt dette uten å dele det med flere enn de jeg fysisk møter ute på skolene, sier Bjørg-Elin entusiastisk.

Forfatterne håper også at boka vil bidra til å rette fokuset mot den enkelte ungdoms personlige utvikling og livsmestring.

– Jeg er imponert over den jobben Bjørg-Elin har gjort med boken. Jeg tror boken vil være til god hjelp for mange rektorer og skoleledere. Boken vil også treffe andre som jobber med og rundt ungdommer. Alle ansatte i MOT har fått boken, og tilbakemeldingene har vært entydig positive, sier Mariann Janson, leder i MOT Norge.

«It takes a village to raise a child”. Vi i MOT tror på felles ansvar.

Vil du kjøpe boka?

Send en e-post til mot@mot.no

Skolen som samfunnsbygger

MOT-programmet Skolen som samfunnsbygger er et forsterkningsprogram for skoler som allerede har MOT som en del av undervisningen. Gjennom foredrag og aktiviteter involverer vi rektorer, ansatte på skoler og gjerne lokalsamfunn i det å bygge et inkluderende klassemiljø – og et varmere samfunn.

Les mer om Skolen som samfunnsbygger