– MOT er akkurat det vi trenger i et stadig mer digitalt samfunn.

Jørgen Nyland Grabakk er vår nyeste MOT-ambassadør! Den erfarne kombinertløperen ønsker å styrke ungdoms psykiske helse og brenner for en bevisstgjøring rundt hvordan vi oppfører oss mot hverandre på sosiale medier.
MOTs nye ambassadør, Jørgen Nyland Graabak

Jørgen er en av de mest erfarne løperne på det norske landslaget. Bak seg har han flere internasjonale topp-plasseringer som to OL-gull og et VM-gull i tillegg til flere medaljer fra internasjonale mesterskap. Kombinertløperen holder til i Trondheim og har flere ganger vært en utøver som tør å bruke stemmen sin for å si fra når ting ikke er greit.

Å hjelpe andre er det nærmeste jeg kommer meningen med livet

Nå skal Grabakk bidra ekstra gjennom sin rolle som MOT-ambassadør. En rolle han tar på alvor.


For meg er det å bry seg om og hjelpe andre noe av det nærmeste man kommer meningen med livet. Det kan ta form i å hjelpe en gammel dame med å handle, eller å motivere en ungdom til å vise mot. Livet er ikke alltid enkelt, det tror jeg alle har kjent på. Det å ha noen å støtte seg på eller finne styrke i når livet er utfordrende har kjempestor verdi. Og hvis jeg kan være med å hjelpe én eller flere ungdom til å finne og vise mot er det en mulighet jeg ikke kan la gå fra meg.

En ekstra bekymring kominertstjernen trekker fram er utviklingen av teknologi og hvor lett det kan være å sende en negativ kommentar eller flere.

Jeg tror dagens samfunn trenger MOT mer enn noen gang. Hvorfor? Teknologi. Dagens teknologi er fantastisk på mange måter. Den gir oss underholdning, forenkler hverdagen og gjør at vi kan være «sosiale» hele tiden om vi vil. Vi kan dele innhold som inspirerer, motiverer og gleder andre på tvers av geografi og sosiale kretser. Men dagens teknologi gir oss også noen store utfordringer. For mens all interaksjon, både positiv og negativ, i min barndom foregikk i den virkelige verden, er den nå bare et tastetrykk unna. Mobbing har i enkelte former alltid vært vanskelig å oppdage, men nå har de blitt tilnærmet umulig å fange opp. Skriv en negativ kommentar, trykk «send», legg fra deg telefonen og gå din vei. Det er så altfor enkelt, så utrolig feigt. I motsatt ende må mottaker håndtere denne kommentaren. Vi ser også av forskningen at vi ikke er veldig gode til å differensiere mellom en kommentar i person og en kommentar i et kommentarfelt, de sårer tilnærmet likt, sier Graabak.                                               

Svaret på dette er i følge Jørgen, å jobbe med bevisstgjøring og da spesielt blant ungdom.

Mobbing har blitt enklere å gjennomføre og vanskeligere å oppdage, mens innholdet er like vanskelig å håndtere. Derfor er holdninger så utrolig viktig. Hvem er vi? Hvordan oppfører vi oss mot hverandre? Hvordan håndterer vi sosiale medier? Hva betyr noe? Bevissthet rundt dette er helt avgjørende. Og dette gjelder ikke bare ungdom, dette gjelder oss alle. Det er her MOT kommer inn og er så utrolig viktig. MOT skaper denne bevisstheten, de gode holdningene. Jeg tror utfordringene er like store hos voksne, men ungdommene er bedre til å lære og de kjenner teknologien bedre. Mitt håp er at MOT kan skape bevisst ungdom som kan lære opp både hverandre og ubevisste voksne.

En viktig stemme!

MOT-ambassadørene forsterker MOTs arbeid i skolene gjennom sin rolle som forbilder. De har vært en viktig del av MOT siden starten og det at toppidrettsutøvere er med på laget gir en ekstra dimensjon til MOT-arbeidet ute i skolene.

Leder for MOTs ambassadører og ambassadørlag, Ingrid Ness Rolland, er glad for å få Jørgen Grabakk med på MOT-laget.

Det er stor stas for å oss å få med Jørgen på laget. Han er en utrolig engasjert idrettsutøver, som viser at han brenner for mer enn idrett. Måten han tør å bruke stemmen sin når han opplever ting som ikke er riktig bør være en stor inspirasjon for andre. Det at han bor i Trondheim gjør at han kan bidra til ungdommer og voksne som er på MOT-camp og til å møte ungdom i Trondheim når Covid-19 tillater det. Jørgen er en utøver som har mange sterke sider og jeg syns spesielt hans engasjement for sosiale medier og hvordan vi oppfører oss mot hverandre der er viktig i dagens samfunn, avslutter Ness Rolland.

Vi gleder oss til å jobbe for et varmere samfunn sammen med Jørgen!