Sterkere sammen for unges psykiske helse

Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse i hele verden. I Norge starter MOT Norge og Verdensdagen for psykisk helse et tettere samarbeid for å styrke innsatsen mot ungdommer.

Verdensdagen for psykiske helse har som ambisjon å styrke den psykiske helsen i Norge. En viktig målgruppe er ungdom. Antall unge som rapporterer om psykiske utfordringer er økende. Dette er bakgrunnen for samarbeidet mellom MOT Norge og Verdensdagen for psykisk helse.

-Vi i Verdensdagen opplever stor interesse og høyt engasjement over hele Norge. Gjennom avtalen med MOT vil vi styrke innsatsen mot ungdom og utvikle felles læring. Ungene våre er fremtiden, og ved å stå sammen gir vi våre ungdommer bedre verktøy. Dette er et vinn-vinn-samarbeid, sier Le Hang Duong, nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse.

MOT Norge har siden 1997 jobbet for å forebygge samfunnsproblemer gjennom å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

MOT-ambassadør Birgit Skarstein fronter samarbeidet

-Alle har behov for å føle seg som en betydningsfull del av felleskapet. Dette er grunnleggende for god psykisk helse. Vi i MOT Norge har derfor høye forventninger til samarbeidet og gleder oss til å markere Verdensdagen, sier Mariann Janson, daglig leder for MOT Norge.

Samarbeidet består av kompetanseutvikling, undervisningsmateriell, arrangementer og profilering.

MOT-ambassadør Nils-Ingar Aadne

Årets tema er “Spør mer”. Dette temaet sammenfaller med en av MOT tre verdier; mot til å bry seg. I den forbindelse har 3 av MOTs kjente ambassadører fortalt om hvorfor psykiske helse er viktig for dem. Her får du blant annet se Birgit Skarstein, Nils-Ingar Aadne og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

MOT-ambassadør Astrid Urenholt Jacobsen

Noen ganger krever det mot å spørre, mot til å være den som dreier overflatiske samtaler inn på viktige og mer personlige tema. Derfor lanserer vi i år et nytt spill. Spillet heter INK: og er et inkluderende kortspill som kan legger til rette for å spørre, være oppmerksom og nysgjerrig på hverandre. Hovedfokuset i spillet er å huske hva andre svarte på spørsmålene de får. Se www.mot.no/ink for mer informasjon.

Les mer om de to organisasjonene her;

www.verdensdagen.no

www.mot.no