Endelig mer MOT i Stavanger

Denne høsten har fire skoler i Stavanger kommune inngått samarbeid med MOT.
Fv: Bent Inge Ask, avdelingsleder på St.Svithun skole, Espen Håland, avdelingsleder på Smiodden skole, Stian Rege, rektor på Hinna skole og Terje Moen Rønning, rektor på Smiodden skole.

Fv: Bent Inge Ask, avdelingsleder på St.Svithun skole, Espen Håland, avdelingsleder på Smiodden skole, Stian Rege, rektor på Hinna skole og Terje Moen Rønning, rektor på Smiodden skole.

Satser på MOT

I Stavanger kommune har det ikke vært MOT-skoler – før nå. I høst skal følgende fire skoler implementere MOTs programmer: Smiodden skole, Rennesøy skole, St. Svithun skole og Hinna skole. Dette betyr at både ungdommene og ansatte på disse skolene skal bli bedre kjent med MOT som verktøy for å skape robuste ungdommer og inkluderende klassekulturer.

– Motivasjonen for å starte med MOT er jo nettopp det at vi tror at MOT kan bidra til å utvikle robuste elever som tar ansvar for seg selv og andre, sier Terje Moen Rønning, rektor på Smiodden skole.

Denne uken har derfor rektorer og avdelingsledere fra 3 av skolene vært på Verdibasert lederutviklingssamling på MOT-camp i Trondheim for å bli bedre kjent med MOT.

Avdelingsleder Bent Inge Ask ved St. Svithun skole håper MOT vil bidra til å gjøre en forskjell for ungdommene på skolen.

– Vi ønsker å bruke MOT som verktøy for å arbeide mot utenforskap og for å skape en inkluderende skole. Det er det viktigste, sier Ask.

– Blir viktig for systematikk rundt arbeidet med de tverrfaglige temaene

Gjennom 12 MOT-økter på ungdomsskolen skal ungdommene bli kjent med MOT, seg selv og hverandre. Strukturerte manus i kombinasjon med aktivitet, refleksjoner, historier, øvelser og action styrker ungdoms bevissthet og mot – og gjør ungdommene bedre på å bygge seg selv og andre.

– Vi pleier å si til våre elever at karakteren din er mye viktigere enn karakterene dine. Dette sammenfaller veldig med MOTs filosofi, understreker Stian Rege, rektor ved Hinna skole.

I høst har skolene fullt fokus på å implementere ny Overordnet del – verdier og prinsipper, og flere rektorer understreker at MOT kan bli et viktig systematisk verktøy i dette arbeidet.

– MOT blir viktig for å få systematikk rundt arbeidet med de tverrfaglige temaene i overordnet del. I tillegg har jeg veldig troen på dette med å utvikle robuste ungdommer og gjøre dem i stand til å mestre livet. Danning er like viktig som utdanning, legger Rege til.

– Jeg tenker spesielt på dette med livsmestring. Vi arbeider med dette hele tiden, men MOT gir oss en god struktur rundt dette. Det har alltid vært bevissthet rundt arbeidet med livsmestring, men ikke nok systematikk, sier avdelingsleder ved Smiodden skole, Espen Håland.

Håper flere skoler tar kontakt

I løpet av høsten skal skolene i Stavanger gå i gang med å rekruttere de riktige MOT-coachene, som er de som gjennomfører MOT-øktene lokalt på skolen. Dette kan være lærere, miljøarbeidere eller andre med god relasjonskompetanse som når inn til ungdom. Regionleder for MOT i Rogaland, Marte Siljan Lind, gleder seg til å sette i gang med MOT i Stavanger og håper dette fører til at enda flere skoler tar kontakt.

– Vi har jo hatt med Dysjaland skole i Sola kommune som har gjort det godt i mange år, men vi har jo manglet skoler i Stavanger kommune. Derfor er jeg så glad for å få med disse skolene. Det er virkelig gledelig å høre hvordan disse rektorene brenner for ungdommene i sine lokalsamfunn, og jeg gleder meg til både ungdommer og voksne skal få bli bedre kjent med MOTs verktøy. Nå håper jeg bare at flere skoler tar kontakt, avslutter Lind.

Marte Siljan Lind
Regionleder for MOT i Rogaland, Agder og Telemark, Marte Siljan Lind.

Takket være våre samarbeidspartnere OBOS, har MOT mulighet til å subsidiere skoler i Stavanger som ønsker å inngå avtale med MOT. Kjenner du en rektor som burde vite om MOT? Ta kontakt med oss her!