Nærøysund kommune satser på MOT

Denne uken signerte Nærøysund kommune den første pilotavtalen for MOTs program Kommunen som samfunnsbygger.
God stemning med MOT

– Jeg mener at om vi skal holde på ordentlig med MOT, så må vi gjøre det skikkelig.

Knut Arne Valø

Programmet som er kjent for mange gjennom flere år har nå fått mer helhetlig innhold og Nærøysund blir en av de første kommunene som får teste dette i praksis.

Dette innebærer blant annet at kommuneledelsen får dra på samling på MOT-camp sammen med andre kommuner som velger samme program. Det innebærer også at kommunen utdanner sin egen MOT-manager som er prosjektleder for MOT i lokalsamfunnet. Denne stillingen har Nærøysund allerede opprettet, og det blir tidligere MOT-rektor, Knut Arne Valø, som tar på seg denne rollen.

Foto: Ytringen

– Jeg mener at om vi skal holde på ordentlig med MOT, så må vi gjøre det skikkelig. Når vi har så gode folk i ryggen med gode verktøy må vi få det til. Gjennom dette pilotprosjektet får vi også styrket kommuneledelsen ved at de blir skolert til å aktivt bruke MOT-filosofien og styrke robusthet i hele lokalsamfunnet. Vi har hele tiden vært enige om at livsmestring og inkludering er viktigst, sier Knut Arne Valø.

“Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn”

En av forutsetningene for å gå inn i programmet Kommunen som samfunnsbygger er at ungdomsskolene i kommunen har forsterkningsprogrammet Skolen som samfunnsbygger. Det innebærer at rektor drar på utdanning på MOT-camp,at MOT kommer for å holde foredrag til personalet på skolen og ikke minst; kveldsforedrag for hele lokalsamfunnet. Leder for kjerneaktivitet i MOT, Regine Oen Hatten, gleder seg stort over å få med Nærøysund på piloten.

– Alt bygger jo på det afrikanske ordtaket “Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn.” Målet vårt er å få med hele landsbyen Nærøysund, og det klarer vi gjennom Kommunen som samfunnsbygger. Vi er veldig stolte av å få med en kommune som har arbeidet så godt og helhetlig gjennom så mange år. Jeg gleder meg til å følge dem, sier Hatten.

Regine Oen Hatten
Regine Oen Hatten

Gjennom programmet får Nærøysund kommune også sende to ungdommer til ledersamling på MOT-camp for å bli Unge MOT-Ledere. – Det gleder meg veldig at dette programmet også innebærer at vi kan utdanne to unge MOT-ledere hvert år. Jeg ser at dette vil være en styrke for det lokale MOT-teamet, sier Valø.

Signering av avtalen
Kommunaldirektør Hege Sørli signerer avtalen.