Sparebank 1 SMN: Ja til mer MOT!

SpareBank 1 SMN og MOT har denne uken signert en ny ettårsavtale, og vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet.
SMN[6588]

Leder for MOT Norge, Mariann Janson og konserndirektør i SMN Rolf Jarle Brøske skrev mandag under en ny avtale for det kommende året.

– Vi er stolte over å ha SpareBank 1 SMN med på MOT-laget og gleder oss til det videre samarbeidet! SMN er en god samarbeidspartner som jobber strukturert og har fokus på samfunnsansvar. Dette gjør at vi kan utvikle enda flere robuste ungdommer som inkluderer alle, forteller Janson.

God støtte

SpareBank 1 SMN ble Hovedsamarbeidspartner med MOT i 2010, og har siden da blant annet bidratt til at MOT kunne starte opp den første piloten med ‘Skolen som samfunnsbygger’ i Midt-Norge. Nå er det ikke bare en pilot lengre, men har blitt en helhetlig program som gjennomføres i skolen.

– Å gi ungdom MOT til å ta egne valg, og MOT til å stå opp mot mobbing og utestenging, er en investering for framtiden og for at unge mennesker skal vokse opp til trygge voksne, sier Eli Arnstad i Sparebank1 SMN.

Les mer om hva SpareBank 1 SMN selv sier om samarbeidet med MOT her.

Vil du også inngå et partnerskap med MOT for å styrke deres arbeid med samfunnsansvar? Les mer her.

Fakta om Sparebank1 SMN:
SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1100 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.