Skue Sparebank er samarbeidsbank i tre nye år!

Banksjef i Skue Sparebank, Hans Kristian Glesne og Leder for kjerneaktivitet i MOT. Regine Oen Hatten skrev onsdag under en ny tre-årig samarbeidsavtale.
13NYH_01-01-_DSC2692

Onsdag 13.november signerte Skue Sparebank avtale med MOT for tre nye år.

Første lokalbank med MOT

Skue Sparebank var den første banken som inngikk en nasjonal avtale med MOT i 2014. Etter fem år med godt samarbeid, valgte banken å fornye avtalen for tre nye år.

– Vi er veldig glade og stolte over å samarbeide med MOT, nettopp fordi våre verdier og MOTs verdier står tett sammen. Vi har et verdigrunnlag som vi gjerne ønsker skal sees sammen med MOT. Så har vi også et slagord i banken som sier ‘vi bryr oss om folk’, så dette er en veldig god match, sier banksjef Hans Kristian Glesne.

Avtalen ble signert i Vikersundbakken av banksjef Hans Kristian Glesne og Leder for kjerneaktivitet i MOT, Regine Oen Hatten.

– Det betyr svært mye for oss at Skue Sparebank støtter vårt arbeid. Som en ideell stiftelse er vi avhengig av støtte, og vi er stolte av å profilere oss sammen med en bank som virkelig bryr seg om samfunnet og ikke minst ungdommen, sier Hatten.

MOT og Skue Sparebank står sterkt i Buskerud

Skue Sparebank har lokale kontorer langs hele Buskerud. I flere av av disse lokalsamfunnene står også MOT sterkt, og MOTs programmer kjøres på ungdomsskolene. Det gjør at samarbeidet blir enda tettere.

– Det er selvsagt også ett stort pluss at våre MOT-skoler og kommuner i Buskerud kan samarbeide tett med de lokale bankkontorene. De er veldig heldige som har lokalt næringsliv som bryr seg, sier Hatten.

– Vi ser virkelig frem til å få til enda mer sammen i årene som kommer.