Regine Oen Hatten blir Leder for kjerneaktivitet

MOT Ildsjelsamling D800 A 165_just

Fra 1.oktober ble rollen som leder for MOT Norge delt i to, hvor Mariann Janson er ny daglig leder og Regine Oen Hatten er leder for kjerneaktivitet.

– Jeg har selv vokst opp med MOTs program

Regine Oen Hatten har arbeidet i MOT som kommunikasjonsansvarlig siden 2016, men nå får hun større ansvar. Gjennom rollen som leder for kjerneaktivitet vil Hatten nå få hovedansvar for programimplementering i skoler og lokalsamfunn og skal jobbe tett sammen med MOTs regionledere.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne oppgaven. Jeg har selv vokst opp med MOTs program i Øygarden utenfor Bergen, og min største drivkraft for å jobbe i MOT er at flest mulig ungdommer skal ha samme opplevelse som jeg hadde.

Lang erfaring med MOT

Hatten er 24 år og har selv gått gjennom hele MOTs utdanningsløp fra å være en Ung MOTivator, til Ung MOT leder og hun var også i en periode Lokal MOT Manager for Øygarden kommune. Hennes egentlige bakgrunn er Ingeniør i undervannsteknologi.

– Jeg er vel bare enda et eksempel på noen som utdanner seg til en ting, men ender opp med noe annet. MOT har likevel vært med meg hele veien. Jeg er veldig glad for at jeg får stå opp hver eneste dag og gjøre en forskjell for andre gjennom MOT. Jeg gleder meg til å lære masse av de som arbeider med MOT lokalt.