MOT-LAGET STYRKET I BERGEN!

Rektor på Breimyra skole, Britt Fjeldstad og MOTs regionleder for Hordaland, Regina Njåstad Vestrheim.
74329485_930859420604914_353069753662701568_n

I høst har MOT signert to nye skoler i Bergen: Kyrkjekrinsen skole og Breimyra skole!

Kyrkjekrinsen skole og Breimyra skole tilhører begge Åsane bydel i Bergen. Nå skal begge skolene implementere MOTs programmer Robust Ungdom og Skolen som samfunnsbygger.

– Viktig å bruke tid og energi på å hjelpe ungdom til å bli robuste og trygge på seg selv

Rektor Maybel Heimvik på Kyrkjekrinsen skole sier de valgte MOT som verktøy for å møte noen av samfunnsutfordringene ungdom møter i dag.

– Vi valgte MOT fordi det ser ut til at det bare blir mer og mer krevende for ungdom å stå imot krav og press fra omverden. Hvorfor det er slik kan vi jo undres over, men for oss er det viktigere å bruke tiden og energien på å hjelpe ungdommene til å bli robuste og trygge på seg selv slik at de møte krav og press på en god måte, sier Heimvik.

Rektor på Breimyra skole, Britt Fjeldstad, verdsetter MOTs fokus på å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle.

Vi ønsker MOT hos oss på grunn av det positive fokuset på inkludering, og det å skape trygge og robuste ungdommer. Vi liker hvordan ungdommene blir engasjert og involvert i arbeidet, sier Fjeldstad.

Styrker ungdoms bevissthet og mot

MOTs program Robust Ungdom innebærer at ungdommene på Breimyra og Kyrkjekrinsen vil få hele 12 MOT-økter i løpet av ungdomsskolen hvor de får styrket bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei. Gjennom programmet Skolen som samfunnsbygger vil også rektor, personale, foreldre og nærmiljø bli godt kjent med MOTs filosofi.

Regionleder i Hordaland, Regina Njåstad Vestrheim er glad for å få med akkurat disse to skolene på MOT-laget.

– Det er fantastisk at flere skoler i min region satser på å bruke MOT som verktøy i sitt forebyggende arbeid med ungdom. Både Breimyra og Kyrkjekrinsen har rekruttert fantastiske MOT-coacher, og jeg gleder meg til de skal møte ungdommene i klasserommet og sette i gang, sier Vestrheim.

Nye MOT-coacher rekruttert på Kyrkjekrinsen skole: Nicholas og Dordi.

– Fantastisk når næringslivet bidrar

Kyrkjekrinsen og Breimyra er begge skoler som har blitt med takket være MOTs samarbeid med OBOS og støtte fra Sparebanken Vest som går direkte til å subsidiere skoler som ønsker å satse på MOTs program

– Det gir sterk vind i ryggen å ha samarbeidspartner som Sparebanken Vest på samme lag. Det handler om å ta et større samfunnsansvar ilag – vi vet jo at det skal en hel landsby til for å oppdra ett barn. Jeg håper dette fører til at enda flere skoler tar kontakt med oss, sier Vestrheim.