Bjerke videregående blir MOT-skole!

MOT-koordinator Tor Sandnes, Jo Trønsdal Bævre fra MOT og rektor Synnøve Aas Gulvik.
Bjerke VGS

Vi er glade for å få med enda en videregående skole på MOT-laget!

Bjerke videregående skole ligger i bydel Bjerke i Oslo. Tidligere i høst signerte skolen avtale med MOT. Det betyr at Bjerke videregående skal gjennomføre MOTs programmer Robust Ungdom og Skolen som samfunnsbygger. Rektor Synnøve Aas Gulvik håper dette kan lette skolens arbeid.

– MOT har gode verdier som passer våre. MOT arbeider profesjonelt og har et godt undervisningsopplegg som er tilpasset elever i videregående skole. MOT sitt arbeid med å styrke robustheten til ungdommen er i tråd med vår visjon “Bjerke bryr seg”. MOT ivaretar overordnet del av læreplanen med skreddersydde opplegg, og dette vil lette vårt arbeid, sier Gulvik.

Styrker ungdoms bevissthet og mot

MOTs program Robust Ungdom innebærer at ungdommene på Bjerke videregående vil få hele 12 MOT-økter i løpet av videregående hvor de får styrket bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei. Gjennom programmet Skolen som samfunnsbygger vil også rektor, personale, foreldre og nærmiljø bli godt kjent med MOTs filosofi.

Regionlederstøtte i Oslo, Jo Trønsdal Bævre, er imponert over skolen som nå skal dra i gang.

– Bjerke vgs er en skole der både ledelse og ansatte drar i den samme retningen, med stort fokus på trivsel og at alle elever skal føle seg inkluderte. MOT vil være med å styrke dette fokuset ytterligere, sier Bævre.

OBOS-avtale

Bjerke videregående skole er en av skolene som har blitt med takket være MOTs samarbeidsavtale med OBOS fra 2018. Støtten fra OBOS går direkte til å subsidiere skoler som ønsker å satse på MOTs program. Dette gjelder skoler hovedsakelig i hovedstaden, men også i Bergen, Stavanger, Hamar, Tønsberg og Fredrikstad.