BJØRNHOLT SKOLE BLIR MOT-SKOLE

Fv. Rektor Ingrid Tyldum, Margrete Dahl, Jo Trønsdal Bævre fra MOT og undervisningsinspektør, Ingjerd Lundsholt
Fv. Rektor Ingrid Tyldum, Margrete Dahl, Jo Trønsdal Bævre fra MOT og undervisningsinspektør, Ingjerd Lundsholt

Nylig signerte MOT avtale med Bjørnholt skole på Søndre Nordstrand i Oslo.

– Vi har stor tro på at MOT-programmet vil være et viktig bidrag

Det betyr at Bjørnholt skole nå skal kjøre MOTs programmer Robust Ungdom og Skolen som samfunnsbygger. Assisterende rektor Margrete Dahl ser frem til å bruke MOT som verktøy for å styrke ungdoms robusthet og mot.

– Bjørnholt ønsker å være en skole der elevene utvikler seg i et trygt, godt og varmt skolemiljø, og der de blir godt rustet til å møte utfordringer nå og senere i livet. Vi har stor tro på at MOT-programmet vil være et viktig bidrag og nyttig verktøy for å nå dette målet, sier Dahl

MOTs program Robust Ungdom innebærer at ungdommene på Bjørnholt skole vil få hele 12 MOT-økter i løpet av ungdomsskolen hvor de får styrket bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei. Gjennom programmet Skolen som samfunnsbygger vil også rektor, personale, foreldre og nærmiljø bli godt kjent med MOTs filosofi.

OBOS-avtale

Bjørnholt skole er en av skolene som har blitt med takket være MOTs samarbeidsavtale med OBOS fra 2018. Støtten fra OBOS går direkte til å subsidiere skoler som ønsker å satse på MOTs program. Dette gjelder skoler hovedsakelig i hovedstaden, men også i Bergen, Stavanger, Hamar, Tønsberg og Fredrikstad.

Kjenner du en ungdomsskole eller videregående skole som vil høre mer om MOT? Ta kontakt med oss her!