Ulsrud Videregående blir MOT-skole!

59557939_295453158031112_835204253822746624_n

Vi er glade for å få med enda en videregående skole på MOT-laget!

Ulsrud videregående skole ligger på Bøler sørøst i Oslo. Torsdag i forrige uke signerte skolen avtale med MOT. Det betyr at Ulsrud vgs skal gjennomføre MOTs programmer Robust Ungdom og Skolen som samfunnsbygger. Rektor David Dunlop ser nå frem til å bruke MOT som et systematisk verktøy i arbeidet med livsmestring og psykisk helse.

– Vi ønsker å bruke MOT for å sikre systematikk i arbeidet for mer robuste elever som mestrer livet ut fra egne forutsetninger, sier Dunlop.

Styrker ungdoms bevissthet og mot

MOTs program Robust Ungdom innebærer at ungdommene på Ulsrud videregående vil få hele 12 MOT-økter i løpet av videregående hvor de får styrket bevissthet og mot – til å leve, bry seg og si nei. Gjennom programmet Skolen som samfunnsbygger vil også rektor, personale, foreldre og nærmiljø bli godt kjent med MOTs filosofi.

Jo Trønsdal Bævre fra MOT gleder seg til å sette i gang og er imponert over rekrutteringsarbeidet som er gjort allerede.

– Ulsrud videregående har dyktige folk på laget som virkelig brenner for ungdommene på skolen. Skolen har rekruttert dyktige MOT-coacher som vil gjøre en forskjell for ungdom. Vi er glade for at de ønsker å bruke MOT som en positiv faktor i skolemiljøet, sier Bævre

OBOS-avtale

Ulsrud videregående skole er en av skolene som har blitt med takket være MOTs samarbeidsavtale med OBOS fra 2018. Støtten fra OBOS går direkte til å subsidiere skoler som ønsker å satse på MOTs program. Dette gjelder skoler hovedsakelig i hovedstaden, men også i Bergen, Stavanger, Hamar, Tønsberg og Fredrikstad.