En historisk dag

Toppidrett_mai1994

Det begynte med kalenderen. Eller med idéen til kalenderen. En idé som ble til som følge av et brennende ønske om å gjøre noe, noe for å kunne hjelpe andre mennesker. – Fra boka Viljen

I dag er det nøyaktig 25 år
siden åtte norske toppidrettsutøvere var samlet på Toppidrettssenteret i Oslo
og sa ja til å delta i kalenderprosjektet «Norske Toppidrettsutøvere mot
Narkotika 1995». Formålet med kalenderen var å vise ungdom at noen er glad i dem
og trenger dem, samt skape selvtillit og gode holdninger i samfunnet.

24.mai er en merkedag i MOTs
historie. Alle de fremmøtte ønsket å bidra i kampen mot narkotikamisbruk og et
bedre samfunn. At så profilerte toppidrettsutøvere viste et sterkt engasjement
for kalenderprosjektet har hatt stor betydning for det vi i dag kjenner som
MOT.

Walt Disney sa at vi aldri må
glemme at det hele startet med en liten mus. For MOT sin del må vi aldri glemme
at det hele startet med toppidrettsutøvere. Det la grunnlaget for merkevaren
MOT, assosiasjonen ungdom har til MOT og ikke minst posisjonen MOT fikk i
samfunnet fra dag én.