Dansk-norsk kulturutveksling med suksess

DK OG N

Gjesteinnlegg fra Midstuen skole

Mange kjenner til historien. Unionstiden med Danmark og den ofte omtalte 400 år lange natten før Norge fikk sin selvstendighet etter at 112 edsvorne menn møttes på Eidsvoll og skrev Grunnloven i 1814. Siden da har Danmark og Norge vært to gode naboer og i skoleåret 2018/2019 skulle to MOT-skoler starte et prosjekt som skulle binde våre to land enda tettere sammen. Prosjektet skulle gå over ett skoleår og målet med prosjektet skulle være en samhørighet mellom norske og danske elever. Det skulle bli en suksess.

Det hele startet våren 2018. Jægerspris skole tok kontakt med MOT-skolene i Oslo og spurte om noen ville bli med på et spennende prosjekt. Jægerspris skole er en av MOT-skolene i Danmark og har vært en foregangsskole for at MOT har fått fotfeste i Danmark. Skolen ligger en time nordvest for København og har MOT sine tre grunnverdier allerede implementert i sin skolehverdag. En kulturutveksling mellom to skoler hvor målet var å lære om landenes felles kultur og sammen bli kjent på tvers av landegrenser. Prosjektet virket interessant og helt etter MOT sine verdier. Midtstuen skole i Holmenkollåsen tok sats og gøtset. Dette ville vi være med på. Klasse 8C ble valgt ut til å bli Jægerspris sin prosjektklasse, og det skulle vi ikke angre på.

Prosjektet gikk ut på at hver elev i de to klassene skulle få en prosjektklassevenn. Hensikten var å opprette en kontakt gjennom brevskriving. Siden vi nå var i 2018 ble brevene skrevet som e-poster og man fikk da både øvd seg på å lese dansk, øvet på å skrive formelle tekster og samtidig fått lære masse om en elev i et land med mange likheter til Norge, men også noen tydelige forskjeller. Det ble sendt tre brev fra hver av elevene ved skolene gjennom skoleåret og kontakten gikk etter hvert over på andre sosiale medier. I tillegg laget hver skole en introduksjonsvideo hvor de presenterte skolen, en julehilsen samt at man hadde felles undervisning om 1814 og tekster på dansk og norsk, både klassiske og moderne. I april 2019 var selve høydepunktet i prosjektet. Da skulle Jægerspris skole komme til Oslo for å besøke Midtstuen skole i et fire dager langt besøk.

Besøket begynte mandag 1. april. Jægerspris kom med fergen fra København og ble møtt på Midtstuen skole av elevene i klasse 8C. Første dagen hadde elevene ved 8. trinn forberedt et show for å vise talentene ved skolen vår. Flere av elevene hadde MOT til å leve og gøtset ved å fremføre for 150 elever, hvorav 22 ukjente var fra Jægerspris. Elevene både sang, danset, spilte gitar og piano og fremførte ulike presentasjoner om 1814 og området Jægerspris hadde kommet på besøk til. Det ble en minneverdig opplevelse for flere av elevene som fremførte, som høstet stor applaus og massiv jubel og det var mer enn nok flybensin som ble gitt.

Tirsdagen var en dag vi hadde gledet oss lenge til. Da skulle vi til Eidsvoll og besøke bygningen hvor Grunnloven til Norge ble skrevet. De danske og norske elevene fikk en spennende dag med læring om den viktigste hendelsen i norsk historie. Onsdagen kom Jægerspris skole tilbake til Midtstuen for å være med på guidet tur i nærområdet rundt Holmenkollen. Elevene på Midtstuen guidet elevene fra Jægerspris til Oslos fineste utsikt på Vettakollen og en tur til anlegget på Holmenkollen for å se på skianlegget og hoppbakken. Elevene kjørte også simulatoren og hadde en veldig hyggelig stund. Kvelden på onsdag var den siste sammen og da hadde vi felles mat og kino på Colosseum.

Alt i alt var dette en kjempefin opplevelse for både elever og lærere ved begge de to skolene. Det å ha en slik kulturutveksling gjennom året er lærerikt både sosialt og faglig, og det er ikke minst med på å øke elevenes bevissthet om det å vise omsorg og respekt. Elevene har blitt kjent på tvers av landegrenser og kulturer og har gjennom besøket fått vist MOT til å leve og MOT til å bry seg. Midtstuen skole og Jægerspris skole kan anbefale flere MOT-skoler og ha denne type utveksling. Det er ikke mye merarbeid og du får så mye moro tilbake. For elevene var nok dette et minne de vil huske lenge.

Richard Prestegård
MOT-coach
Midstuen skole