3,5 millioner til MOT!

bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) gir 3,5 millioner i støtte til MOTs arbeid med å utvikle kulturer hvor alle er inkludert.

Barne-, ungdoms- og familiedepartementet støtter også i år MOT gjennom tilskuddsordningen for Inkludering av barn i lavinntekstfamilier. MOT får støtte fordi vi gjennom vårt program i skolen jobber for at alle skal bli inkludert, uavhengig av bakgrunn.

MOT takker for anerkjennelsen, og gleder oss over en uvurderlig støtte som kommer til å løfte arbeidet med å utvikle robuste ungdommer.

– Vi er svært takknemlig over bidraget som vil være helt avgjørende for det videre arbeidet i MOT Norge. Dette gjør at vi kan nå ut til enda flere ungdommer over hele landet, sier Myndighetskontakt i MOT, Sigrid Moum. 

MOT har arbeidet med å styrke ungdoms robusthet i 22 år, og samarbeider i dag med over 261 skoler i Norge.