Måned: mars 2019

3,5 millioner til MOT!

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) gir 3,5 millioner i støtte til MOTs arbeid med å utvikle kulturer hvor alle er inkludert.

Les videre