EN VIKTIG ANERKJENNELSE

udir

Utdanningsdirektoratet støtter MOTs arbeid med å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT får tilskudd fordi vi er en organisasjon som bidrar til å forebygge mobbing i skolen.

I tilskuddsbrevet for 2019 skriver de:

Det er lagt opp til systematisk arbeid for et inkluderende læringsmiljø, og for styrking av elevers livsmestring og psykiske helse. Kompetanseutvikling for lærere er også et viktig element i prosjektet. Arbeidet synes å være godt faglig styrt, og det går fram at MOT foretar evalueringer av resultatene i ettertid, noe som kan medvirke til justering og forbedring av tiltakene