Meny
Meny

EN VIKTIG ANERKJENNELSE

Utdanningsdirektoratet støtter MOTs arbeid med å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT får tilskudd fordi vi er en organisasjon som bidrar til å forebygge mobbing i skolen.

I tilskuddsbrevet for 2019 skriver de:

Det er lagt opp til systematisk arbeid for et inkluderende læringsmiljø, og for styrking av elevers livsmestring og psykiske helse. Kompetanseutvikling for lærere er også et viktig element i prosjektet. Arbeidet synes å være godt faglig styrt, og det går fram at MOT foretar evalueringer av resultatene i ettertid, noe som kan medvirke til justering og forbedring av tiltakene

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging