EN NY VIDEREGÅENDE MED MOT

Sykkylven VGS 2

I forrige uke signerte Sykkylven VGS avtale med MOT. 

Ungdommene ønsker MOT

Dette betyr at ungdommene i Sykkylven kommune nå får MOTs program ‘Robust Ungdom’ både på ungdomsskolen og i videregående skole. Rektor på Sykkylven VGS, Barbro Oline Midtgård, sier at hennes elever har gode erfaringer med MOT allerede, og håper MOT kan fortsette å være med å styrke og bevisstgjøre ungdom i en tøff ungdomstid.

– Våre elever forteller om fine opplevelser med MOT da de var elever ved Sykkylven ungdomsskole. MOT-økter som har gitt dem styrket selvtillit og innsikt i det å være ungdom. Elevene forteller om utfordringer i ungdomsmiljø i forhold til det å tørre å si meningen sin, tørre å sette egne grenser og å våge å være seg selv. Vi vet også at sosiale media bidrar til at ungdom opplever kroppspress, usunne ideal og mobbing, sier Midtgård.

Det var i høst at MOT var og presenterte MOTs program  «Robust ungdom» for alle ansatte. I etterkant ble det gjennomført en kartlegging i klassene om Sykkylven VGS  skulle bli MOT-skole.

– Tilbakemeldingane var klart positive, sier Midtgård.

– Vi gleder oss til å starte

Regionleder for Møre og Romsdal og Nordfjord , Gunn Anita Gjøvik gleder seg over at Sykkylven VGS velger å bruke MOT som verktøy for å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for ungdommene

— Jeg synes det er veldig bra at de ser MOT som et godt systematisk verktøy for å arbeide med livsmestring og god psykisk helse. Forventningene er store og vi gleder oss til å komme i gang.

 

Vet du om en videregående som trenger MOT? Ta kontakt med oss her!