Meny
Meny

En halv million til MOT!

MOT får støtte til følgeforskning på prosjektet "Skolen som samfunnsbygger": Her får MOT med Bjørg-Elin Moen tildelt sjekken av banksjef Olav Salater og styreleder Anne-Brit Skjetne i Sparebankstiftelsen SMN.

MOT får støtte fra Sparebankstiftelsen SMN til forskning på «Skolen som samfunnsbygger.» 

Sparebankstiftelsen SMN tildeler MOT 500 000 kroner til forskning på MOTs program «Skolen som samfunnsbygger». Måler er å studere hvordan MOT som sosial entrepenør jobber, hvordan programmet iverksettes, og videre se etter forbedringsmuligheter.

– Vi er veldig opptatt av å vite om det vi gir midler til fungerer. Vi er stolte av samarbeidet vårt med MOT, og ønsker nå å forske på effekten av MOTs program «Skolen som samfunnsbygger», sier banksjef i SpareBank 1 SMN, Olav Salater.

«Skolen som samfunnsbygger» er et program som bygger på en total implementering av MOT sine verdier og filosofi i skolen og hele lokalsamfunnet. Målet er å skape en fellesforståelse for at vi alle har et ansvar for å se mennesker rundt oss.

Oppstarten

Oppstarten av «Skolen som samfunnsbygger » startet i Midt-Norge i 2016 med implementering av programmet ut på skoler i Trøndelag. Siden den gang har det skjedd mye. Over 5000 skoleledere og ansatte  har deltatt på foredrag og workshop i forbindelse med programmet, og nå er det altså på tide å finne ut hvilke resultater dette har gitt dem, og hva det har betydd for lokalsamfunnet.

Skal forske på Skaun kommune 

MOTs samarbeidspartner ​NTNU Samfunnsforskning skal dermed nå i ett år fremover følge Skaun kommunes implementering av programmet «Skolen som samfunnsbygger». Dette kunne ikke vært mulig uten midlene fra Sparebankstiftelsen SMN.

– Vi er veldig takknemlige for pengegaven og for all støtten vi har fått siden 2016. Det har vært helt uvurderlig i utviklingen av prosjektet, og har gjort at det har gått fra å være kun i Midt-Norge til å bli nasjonalt, og fra 2019 – internasjonalt, forteller Moen.

MOT og NTNUs gruppe for Samfunnsforskning: Tonje Osmundsen, Sigrid Moum, Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund, Bjørg-Elin Moen og Lucia Liste.

Hun gleder seg over at MOT kan fortsette og jobbe grundig med å bygge kulturer hvor alle er inkludert.

– Mange barn i dag vokser opp uten noe nettverk eller trygge voksenpersoner rundt seg. I skolen som samfunnsbygger ansvarliggjøres barnehagen, skolen og lokalsamfunnet som viktige arenaer for å nå de barna som er utenfor. Det er nettopp her man kan redusere risikofaktorer, eller forsterke positive beskyttelsesfaktorer for unge mennesker, avslutter Moen.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging