Meny
Meny

– Jeg tror MOT kan skape en revolusjon

F.v.: MOTs grunnlegger, Atle Vårvik, leder for MOT Norge, Marte Wivestad, Sigrid Moum og styreleder i MOT, Rune Bratseth.

Sigrid Moum starter i MOT første januar og skal bidra til å løfte MOT til nye høyder. 

– En bastion for myndighetene

Sigrid Moum, som flere kjenner best gjennom arbeidet med «Livsglede for Eldre», starter i MOT for å bidra til at enda flere ungdommer får ta del i MOTs helhetlige livsmestringskonsept.  Moum har erfaring med å jobbe for et varmere og tryggere samfunn, og har jobbet med både eldre, barnehager, skoler og idrettslag. Nå gleder hun seg til en ny og spennende hverdag i MOT.

– Jeg gleder meg veldig til å få bli med i en gjeng med et så vanvittig engasjement som vil og har klart å gjøre en forskjell i samfunnet over to tiår.  Jeg gleder meg til å kommunisere til flere hva MOT egentlig gjør, og bidra til at MOT blir et viktig verktøy og en ‘bastion’ for myndighetene i deres livsmestring- og holdningsarbeid, sier Moum

Selv tror Moum at et av hennes viktigste bidrag inn i organisasjonen blir å koble MOTs arbeid enda mer opp mot folkehelsesatsing og helsefremming. Hun tror også det blir viktig å sette MOT inn i en faglig sammenheng slik at departement, direktorat og kommune-Norge ser på MOT som et verktøy for å klare å løse de utfordringene samfunnet står ovenfor.

– Jeg har stor tro på at MOT som en ideell stiftelse og sosial entreprenør med sitt helhetlige livsmestringskonsept kan løse store samfunnsutfordringer. Jeg tror MOT kan sitte i førersetet på å skape en revolusjon på dette området, sier Moum.

Utrolig glad for å ha med Sigrid

Leder for MOT Norge, Marte Wivestad, legger ikke skjul på at hun er både stolt og glad for å ha fått med Sigrid på MOT-laget, og tror hun kommer til å bli veldig viktig for MOT fremover.

– Vi er utrolig glad for at Sigrid valgte å bli med på MOT-laget. Hun har vært en viktig drivkraft i den ideelle organisasjonen Livsglede for Eldre, og vi håper å dra nytte av den samme drivkraften for å løfte MOT slik at enda flere forstår viktigheten av MOTs arbeid. Vi tror den beste måten vi kan skape et samfunn med mennesker med god livsmestring, er å utvikle robust ungdom som inkluderer alle, sier Wivestad.

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging