Meny
Meny

Ønskeliste til alle

MOTs grunnlegger, Atle Vårvik, har skrevet en helt egen ønskeliste til alle som er involvert i MOT: 

«Vis mot! Ditt mot vil inspirere og hjelpe andre!

Styrk din bevissthet! Du som en rollemodell vil endre liv.

Forvent en disiplinert kultur, og sett folk i posisjon der de føler seg verdifull og der de får en mestringsfølelse. Det gjør dagen magisk for folk, og det er en investering for morgendagen.

Skap inspirerende opplevelser i det meste av MOT-aktivitetene du gjør. En magisk innpakning gjør det lettere å nå inn til folk.

Forsterk MOT som et UMO brand og sosial bevegelse på tvers av skoler, lokalsamfunn, land, politikk og religion.

Vær utviklingssulten og ha konseptlojalitet. La innovasjon og tradisjon gå hånd i hånd.

Repetere! Repetere! Repetere! Når du repeterer og gjentar et budskap, foredrag eller MOT-økter mange ganger, blir du bedre og bedre. Repetisjon er viktigere enn ny kunnskap.

Husk, MOTs produkt er ikke «bare et av flere skoleprogrammer», det er er et helhetlig program som er brukt av skoler til å bygge robust ungdom, kulturer og samfunn. La ikke motstand, negativitet og direktiver påvirke MOTs programmer på en slik måte at det reduserer MOTs effekt.

Husk, den beste forutsetning for unge mennesker å mestre skolen, og for voksne å mestre hjem og arbeid, er å mestre livet. Når unge mennesker mestrer livet, vil det bli færre problemer og behovet for «ekstra tiltak» i skolen og reparasjon av voksne vil bli redusert.

Bygg demninger og voller av robuste unge mennesker for å forebygge den potensielle floden av ødelagte voksne mennesker

Bygg demninger og voller av robust ungdom for å forebygge mobbing, utenforskap, rusmisbruk, psykiske lidelser, kriminalitet og vold, og en kultur som skaper tapere i samfunnet.

Skap en felles forståelse for at nøkkelen til varmere og tryggere samfunn og verden er ROBUST UNGDOM. Robust ungdom, som inkluderer alle. Robust ungdom trenger ikke bli sett gjennom å ødelegge seg selv, andre og samfunnet. Robust ungdom viser mot! MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei..»

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging