Meny
Meny

Største tildelingen i MOTs historie

Regionleder i MOT: Stein Bratseth og leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget: Svein Harberg (H).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir den største tildelingen i MOTs historie til MOTs arbeid for å forhindre marginalisering og utenforskap, og arbeidet for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle.

Rekordtildeling

MOT mottar nå en rekordtildeling på 3,5 millioner fra Barne- ,ungdoms- og familiedirektoratet. To millioner av dem ble øremerket MOT, i en ekstratildeling som tilgodeså MOT, Røde Kors og Blåkors. I tillegg ble MOT tildelt ytterligere 1,5 millioner til MOTs program «Robust Ungdom».

Svein Harberg er leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og en av MOTs mest iherdige støttespillere på Stortinget. Harberg innførte selv MOT i sin tid som ordfører i Grimstad, og kjenner godt til MOTs måter å arbeide på:

– MOT har gjennom sine 20 år virkelig vist verdien av holdningsskapende arbeid i lokalsamfunn, skoler og virksomheter. De gode historiene om hva som skjer når vi bryr oss om hverandre som mennesker, er utallige i kjølvannet av MOTs arbeid. Derfor er det så viktig å arbeide for finansiering av dette arbeidet, sier Harberg

Svein Harberg roser også MOT for måten de følger opp tildelingen, og legger ikke skjul på at han mener MOT fortjener støtten:

– Vi vet at når MOT får penger til sine prosjekter, følges det opp! Deres arbeid for og i samarbeid med ungdom er imponerende, og de viser en fabelaktig evne til å kommunisere på ungdommenes premisser med ungdommene selv som deltagere. Det fortjener støtte!

Takker Svein Harberg

Stein Bratseth, MOTs regionleder for Oslo og Akershus mener MOT har svært mye å takke Harberg for:

– Svein Harberg er en stortingspolitiker som ikke bare anerkjenner MOTs arbeid og gode resultater i teorien; han anvender sin kunnskap om og tro på MOTs arbeid til å skape konkrete resultater. Han har vært en uvurderdelig bidragsyter for MOT. Blant annet har han stått på for at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nå gjør denne rekordtildelingen, gjennom å gjøre både dem og Familie- og kulturkomiteen på Stortinget oppmerksomme på MOT gjennom statsbudsjettet, sier Bratseth.

 

En enorm anerkjennelse til MOTs ildsjeler

Leder av MOT Norge, Marte Wivestad, mener alle MOTs ildsjeler bør ta til seg denne rekordtildelingen:

– Tildelingen viser at det arbeidet som legges ned lokalt for å forandre ungdoms liv blir sett av Storting, departement og direktorat. Dette er en enorm anerkjennelse til hver enkelt ildsjel som står på for å skape robuste ungdommer som inkluderer alle, sier Wivestad.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging