Meny
Meny

MOT er 19 år i dag

MOT har nå vært myndig i ett år. Aldri før har MOT vært mer robust som organisasjon. Med Marte i spissen, som leder for MOT Norge, har en ny generasjon flere av lederrollene. Det er et tegn på et selvstendig MOT Norge.

Tilsvarende ser vi også lokalt rundt om i Norge. Flere unge er sentrale i gjennomføringen og kulturbyggingen, og spesielt ser det ut til at flere skoler og lokalsamfunn utnytter muligheten de har med å bruke ferdig utdannede Signalbærere med MOT som verdier og ressurser lokalt. Det er bra! Da blir MOT mindre sårbar også lokalt når viktige voksne ledere og ildsjeler tar pause eller slutter.

Det er en drøm som går i oppfyllelse, som grunnlegger av MOT, å se at unge mennesker som har hatt MOT på skolen siden de var 12 år nå bekler viktige roller i MOT-Norge. Det gjør at MOT Norge er sterkere enn noensinne, og at vi vet at MOTs fremtid vil bli ivaretatt uten at grunnleggeren er sentral i den nasjonale driften.

Mer enn noen gang har MOT nå unge rollemodeller som viser mot – både i Norge og andre land. Og vi vet at det mot disse unge rollemodellene viser både inspirerer andre og det forandrer liv.

Nelson Mandela sa en gang: Noen ganger kan det falle på en generasjon å vise storhet. Dere kan være denne generasjonen.

Og vi som voksne, som er en eller to generasjoner eldre enn disse ungdommene, er svært viktige som tilretteleggere for at det kan falle på dagens ungdomsgenerasjon å vise storhet i fremtid.

Gratulerer med dagen!

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging