Meny
Meny

Jenter og gutter svømmer hver for seg…

…på grunn av kroppspresset

Det var overskriften på en artikkel i Adresseavisen tidligere denne uken.

 

Vi kan godt skylde på sosiale media, men MOT er overbevist om at dette er en kulturutfordring. Har du lett for å beundre andre inni deg, så er det lettere at du beundrer andre også i skolegården og i lokalsamfunnet. Og da igjen er det lettere at du også beundrer andre når du er på sosiale media. Har du lett for å avvise og slenge litt dritt til andre på skolen og i lokalsamfunnet så slenger du sannsynligvis enda mer dritt til andre i sosiale media.

Vi trenger mer enn noen gang en dugnad på kulturbygging inni den enkelte og i hjem, skoler, nærmiljø og lokalsamfunn. Rektorer, lærere, foreldre, forbilder, media, trenere og ungdom kan sammen dra i gang denne dugnaden for å skape en modig kultur. En modig kultur med robuste ungdommer som inkluderer alle. En modig kultur som bidrar til varmere og tryggere samfunn.

I denne dugnaden trengs det at både unge og voksne tar ansvar for egne liv, gjennom å vise bevissthet og mot til selvrespekt og til å være seg selv, utfordre seg selv, lede seg selv, stå for egne valg og tro på egne krefter.

I denne dugnaden trengs det at både unge og voksne skaper mot og trygghet til andre, gjennom å  akseptere forskjellighet, gjøre andre verdifulle, vise respekt til alle, verdsette andres styrker, skape godfølelse til andre og ikke minst er gode og kloke rollemodeller som tar ansvar.

I en modig kultur er det tydelige voksne. Tydelige voksne som er gode rollemodeller. Tydelige voksne som praktiserer tøff kjærlighet der rammer, fasthet, forventninger og krav er en selvfølge. Tydelige voksne som ansvarliggjør barn og ungdom slik at unge velger bort negativ oppførsel. Tydelige voksne som er gode på å lede de unge, regulere de unge og våger å si ifra. Tydelige voksne som har bakgrunnsforståelse og skaper mestringsopplevelse og godfølelse til de unge.

 

«Siden vi ikke kan forandre virkeligheten, så la oss forandre de øynene som ser virkeligheten.»

Nikos Kazantzakis

 

En undersøkelse fra 2011 viser at i løpet av de tre årene på ungdomsskolen styrkes selvtilliten og «jeg er bra nok-følelse» til elever på skoler med MOT, mens den reduseres på sammenligningsskolene.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging