Meny
Meny

HVORFOR MOT?

HVORFOR MOT?

MOT skaper robust ungdom

 • som inkluderer ALLE
 • som håndterer livet

 

 

MOT utvikler motstandsdyktighet mot risikofaktorer

 

Motivasjonen med å stifte MOT:

 • Varmere og tryggere samfunn der færrest mulig mennesker «havner på skråplanet»
  • Skape robust ungdom som tror på egne krefter og tar bevisste valg
  • Skape robust ungdom som aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle

 

Dokumenterte resultater av MOTs arbeid:             

 • MOT motvirker psykiske vansker ved å utvikle ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse*
 • MOT utvikler inkluderende skolemiljø som motvirker ensomhet*
 • MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer som motvirker hyppig mobbing*
 • MOT utvikler ungdom med positive holdninger som motvirker rusmisbruk*

*MOT motvirker psykiske vansker gjennom å utvikle ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse! 60 % av tenåringsjenter sliter med dårlig selvbilde. Konsekvensene av lite pågangsmot, selvtillit og selvrespekt kan være depresjon, tristhet, angst, skyldfølelse, skam, frustrasjon, sinne og negative tanker som f.eks. «Jeg duger ikke og holder ikke mål, i forhold til andre». Man kan lett bli «en kopi» som «kjøper seg en bedre verdi», bl.a. for å bli sett og for å imponere omverdenen. En undersøkelse fra 2012 viser at i løpet av de tre årene på ungdomsskolen styrkes selvtilliten og «jeg er bra nok-følelse» til elever på skoler med MOT, mens den reduseres på sammenligningsskolene.

*MOT utvikler inkluderende skolemiljø som motvirker ensomhet! 180.000 barn og ungdom (8-19 år) opplever ensomhet. Ensomhetens konsekvenser kan bl.a. være terror og annen kriminalitet. 6 av 10 mannlige innsatte i fengsel hadde i sin ungdom ikke en eneste venn på ungdomsskolen. Det kan få store konsekvenser i voksen alder og for samfunnet. En undersøkelse fra 2012 viste at det er tre ganger mindre ensomhet på MOT-skoler kontra sammenligningsskoler.

*MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer som motvirker hyppig mobbing! Godt over 30.000 barn og ungdom (6-20 år) opplever hyppig mobbing – dvs. å bli mobbet omtrentlig hver dag. Konsekvensene ved hyppig mobbing kan bl.a. være fysiske, psykiske og sosiale skader og selvmord. Mobbeofre og folk som mobber andre får ofte problemer i voksenlivet, og har også større tilpasningsproblemer i arbeidslivet. Mobbing er også en stor belastning for offerets familie. En undersøkelse fra 2012 viste at ungdomsskolene med MOTs program hadde bare halvparten hyppig mobbing i forhold til landsgjennomsnittet.

*MOT utvikler ungdommer med positive holdninger som motvirker rusmisbruk! Rusmisbruk koster samfunnet over 18 milliarder pr. år. Mer enn 200.000 barn og ektefeller får redusert livskvalitet fordi at de lever med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge. Mellom 60 og 80 prosent av all vold som utøves i Norge er rusrelatert. Alkoholbruk i ung alder øker risikoen for alkoholavhengighet. Mye alkoholbruk i ung alder øker risikoen for alkoholavhengighet. En undersøkelse fra 2012 viser at det var ca. bare halvparten så mange på MOT-skolene som var full første gang når de var under 13 år kontra sammenligningsskolene. Undersøkelsen viste også at det var 40 % flere 15-16 åringer på sammenligningsskolene som drakk hyppig kontra på MOT-skolene. En undersøkelse fra Sør-Afrika viste at over tre år var det 40 % reduksjon av narkotikabruk blant elevene på MOT-collegene (videregående).

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet