Meny
Meny

HVORFOR MOT?

HVORFOR MOT?

MOT skaper robust ungdom

 • som inkluderer ALLE
 • som håndterer livet

 

 

MOT utvikler motstandsdyktighet mot risikofaktorer

 

Motivasjonen med å stifte MOT:

 • Varmere og tryggere samfunn der færrest mulig mennesker «havner på skråplanet»
  • Skape robust ungdom som tror på egne krefter og tar bevisste valg
  • Skape robust ungdom som aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle

 

Dokumenterte resultater av MOTs arbeid:             

 • MOT motvirker psykiske vansker ved å utvikle ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse*
 • MOT utvikler inkluderende skolemiljø som motvirker ensomhet*
 • MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer som motvirker hyppig mobbing*
 • MOT utvikler ungdom med positive holdninger som motvirker rusmisbruk*

*MOT motvirker psykiske vansker gjennom å utvikle ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse! 60 % av tenåringsjenter sliter med dårlig selvbilde. Konsekvensene av lite pågangsmot, selvtillit og selvrespekt kan være depresjon, tristhet, angst, skyldfølelse, skam, frustrasjon, sinne og negative tanker som f.eks. «Jeg duger ikke og holder ikke mål, i forhold til andre». Man kan lett bli «en kopi» som «kjøper seg en bedre verdi», bl.a. for å bli sett og for å imponere omverdenen. En undersøkelse fra 2012 viser at i løpet av de tre årene på ungdomsskolen styrkes selvtilliten og «jeg er bra nok-følelse» til elever på skoler med MOT, mens den reduseres på sammenligningsskolene.

*MOT utvikler inkluderende skolemiljø som motvirker ensomhet! 180.000 barn og ungdom (8-19 år) opplever ensomhet. Ensomhetens konsekvenser kan bl.a. være terror og annen kriminalitet. 6 av 10 mannlige innsatte i fengsel hadde i sin ungdom ikke en eneste venn på ungdomsskolen. Det kan få store konsekvenser i voksen alder og for samfunnet. En undersøkelse fra 2012 viste at det er tre ganger mindre ensomhet på MOT-skoler kontra sammenligningsskoler.

*MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer som motvirker hyppig mobbing! Godt over 30.000 barn og ungdom (6-20 år) opplever hyppig mobbing – dvs. å bli mobbet omtrentlig hver dag. Konsekvensene ved hyppig mobbing kan bl.a. være fysiske, psykiske og sosiale skader og selvmord. Mobbeofre og folk som mobber andre får ofte problemer i voksenlivet, og har også større tilpasningsproblemer i arbeidslivet. Mobbing er også en stor belastning for offerets familie. En undersøkelse fra 2012 viste at ungdomsskolene med MOTs program hadde bare halvparten hyppig mobbing i forhold til landsgjennomsnittet.

*MOT utvikler ungdommer med positive holdninger som motvirker rusmisbruk! Rusmisbruk koster samfunnet over 18 milliarder pr. år. Mer enn 200.000 barn og ektefeller får redusert livskvalitet fordi at de lever med personer med et risikofylt alkoholkonsum i Norge. Mellom 60 og 80 prosent av all vold som utøves i Norge er rusrelatert. Alkoholbruk i ung alder øker risikoen for alkoholavhengighet. Mye alkoholbruk i ung alder øker risikoen for alkoholavhengighet. En undersøkelse fra 2012 viser at det var ca. bare halvparten så mange på MOT-skolene som var full første gang når de var under 13 år kontra sammenligningsskolene. Undersøkelsen viste også at det var 40 % flere 15-16 åringer på sammenligningsskolene som drakk hyppig kontra på MOT-skolene. En undersøkelse fra Sør-Afrika viste at over tre år var det 40 % reduksjon av narkotikabruk blant elevene på MOT-collegene (videregående).

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.