Meny
Meny

Forebygge rekruttering til terror

I dag leste jeg en artikkel i Adresseavisen med Ismail Muhyadin som er prosjektleder for forebyggende arbeid rettet mot unge minoritetsspråklige ungdommer. Han poengterer at faren for radikalisering er ekstra stor når vi har unge frustrerte mennesker og ressurssvake mennesker, som ikke har tett nok oppfølging hjemme. «Er du uten jobb, har opplevd traumatiske ting som flyktning, føler deg diskriminert eller mangler tilhørighet i et nytt og fremmed samfunn, utsettes du lettere for radikalisering» uttaler han. På spørsmålet hvordan terror skal bekjempes, når de ikke eier respekt for menneskeliv, verken andres eller egne, svarer han: «Vi må se på årsakene til at disse radikaliserte unge hater seg selv. Og fjerne motivasjonen for å la seg rekruttere. Et tre som blir skjevt kan du rette opp ved å støtte det til en stolpe. Blir det for stort, må det hogges.»

 

Har vi kulturer og miljø i alle lokalsamfunn og skoler i Norge som gir tilhørighet og fjerner motivasjonen for å la seg rekruttere til terror?

MOT er til for å skape ROBUSTE UNGDOMMER – som INKLUDERER ALLE. Det krever toleranse, aksept av forskjellighet og trygge miljø der unge og voksne gjør hverandre verdifulle.

I skoler og lokalsamfunn trengs det kulturer som utvikler det enkelte individ slik at han eller hun opplever selvrespekt, mestring og tro på egne krefter og ikke minst at han eller hun evner å ta bevisste og egne valg, og ikke tar valg pga. tilhørighet til en gruppe.

 

I går sendte MOT mail til Statsminister Erna Solberg:

Det viktigste det norske samfunn kan gjøre for å forebygge rekruttering til «morgendagens terror» er å forebygge at dagens unge mennesker opplever seg utenfor og ensomme.

For å styrke inkludering og unngå utenforskap kreves det svært mye av skoler og lokalsamfunn i disse tider.

MOTs program og tiltak i ungdomsskoler, videregående skoler og lokalsamfunn skaper robust ungdom som inkluderer alle. Undersøkelser viser at det er tre ganger mindre ensomhet på MOT-skoler, som gjennomfører programmet «Robust ungdom som inkluderer alle», kontra sammenligningsskoler.

MOT har i etterkant av 22. juli 2011 også utviklet et omfattende program kalt «Skolen som samfunnsbygger» som styrker, bevisstgjør og ansvarliggjør rektorer og lærere enda mer.

I dag er MOT på 270 skoler. I disse dager ønsker vi å være en støtte og et verktøy for ALLE ungdomsskoler, videregående skoler og lokalsamfunn i Norge.

For at MOT skal være den støtten for alle er vi helt avhengig av en oppfordring fra regjeringen til alle ungdomsskoler, videregående skoler og lokalsamfunn om å bruke MOT som et verktøy og en støtte for å skape robust ungdom som inkluderer alle.

Hører svært gjerne fra dere.

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet