Meny
Meny

Gratulerer Reitangruppens selskaper

I forrige uke offentliggjorde Reitangruppen sine resultater, og årsresultatet for 2014 viste at selskapet er mer solid enn noen gang. MOT gratulerer så mye til våre hovedsamarbeidspartnere!!!

Vi er svært takknemlige for det Reitangruppens selskaper har bidratt med til MOT i 16 år. Uten Reitangruppens selskaper hadde ikke MOT vært det det er i dag. Reitangruppens selskaper har så langt i penger bidratt med over 30 millioner til MOT. Det har gitt MOT mulighet til å styrke mange tusen ekstra ungdommer, og det har skapt varmere og tryggere samfunn. Reitangruppens penger til MOT har løftet MOTs life skills arbeid til nye høyder, og styrket ungdoms mot, bevissthet og inspirasjon – til å leve, bry seg og si nei. Gjennom MOT skaper Reitangruppens selskaper robust ungdom, tryggere miljø og varmere samfunn. Den store finansielle støtten fra Reitangruppens selskaper har også gjort det mulig å gå utenlands med MOT, og det igjen gjør at MOT både redder og forandrer liv til ungdommer utover Norge. «MOT Changed My Life» http://www.mot.no/2015/03/mot-changed-my-life/

MOT er også svært takknemlig for den ydmykheten Reitangruppen og Retitangruppens selskaper har latt MOT få være en verdileverandør, og en viktig ressurs i deres kulturbygging og lederutvikling. Bl.a. har MOT de siste årene vært en del av Reitangruppens Verdi- og lederskole. Odd Reitan har også uttalt i boka «Slik leder de beste» at en viktig del av Reitangruppens filosofi er MOT, og sier bl.a. dette:

«Vi har et kursopplegg som understreker betydningen av mot. Det gjelder å være modig, inkludert motet til å være imot noe. MOT har gjort en kjempejobb med å implementere gode holdninger hos kjøpmennene våre. De kommer ut fra foredragene som bedre mennesker. De får et helt annet perspektiv på det de driver med. Da snakker de ikke butikk i det hele tatt, men det å være menneske og ha gode holdninger.»

MOT er også svært takknemlig for de verdifulle mentorene lederne i Reitangruppen er, og har vært, for MOTs ledelse. For MOT er det viktig å bruke minst mulig penger på administrasjon, og mest mulig på kjerneaktivitet som skaper robuste ungdommer, tryggere miljø og varmere samfunn. Reitangruppen har gjennom sparring og mentoring hjulpet MOT med rendyrking, lave kostnader og effektive struktur, logistikk og systemdrift.

MOT verdsetter også stort den energien og det motet som er i Reitangruppens selskaper. Det gir energi å samarbeide med så mange inspirerende ledere og medarbeidere som er i Reitangruppens selskaper.

Kjære Reitangruppen og Reitangruppens selskaper. Gratulerer med gode resultater. Tusen takk for den mentor og energikilde dere har vært for MOT i 16 år. Tusen takk for at vi får være verdileverandør til dere. Tusen takk for det unike sosiale engasjementet dere viser gjennom samarbeidet med MOT.

Atle, Magnus, Dag Otto på Landøya eldresenter MOT t.å glede 07

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging