Meny
Meny

– Glad for at Djupedalutvalget peker på organisasjoners rolle

Onsdag ble Djupedalutvalgets rapport lagt frem, og frivillige organisasjoner pekes på som et viktig supplement til statlig innsats.

MOT er et helthetlig konsept for å bygge robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø, og vi ser at en av effektene av MOT er mindre mobbing og mer trivsel i skolen. MOT har gitt sine innspill til Djupedalutvalget, og i dag kom rapporten mange har ventet på.

Organisasjoner har en sentral rolle

Utvalgets rapport sier blant annet at «frivillige organisasjoners innsats bør anerkjennes som viktig» og at «utvalget mener frivillige organisasjoner har en sentral rolle i å supplere statlige og kommunale myndigheter i sitt arbeid for å fremme et trygt psykososialt skolemiljø.»

– MOT er glade for at utvalget peker på organisasjonenes rolle. For å forebygge mobbing trenger vi en helhetlig innsats fra skoler, organisasjoner, lokalsamfunn og fritidsarena. Vi er helt sikker på at MOT derfor er et verdifullt verktøy for norske skoler. Vi må ikke la skolen stå alene i kampen mot mobbing, sier kommunikassjonssjef i MOT, Bård Flaarønning.

Må ikke bare bli ord

– Nå er det opp til regjering, kommuner og skoler å skape handling. MOT har de siste årene fått flere samarbeidsskoler- og kommuner, og økt statlig støtte. Vi håper det økte fokuset på mobbing gjør at enda flere tar kontakt med oss for å bruke MOT som et verktøy. Vi håper også at staten fortsetter å øke støtten, slik at enda flere kan ta i bruk MOT, sier Flaarønning.

Lese hele utvalgets rapport på Kunnskapsdepartementets hjemmesider her.

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging