Meny
Meny

– MOT kan endre mobberens syn

Den tidligere MOT-eleven Martine Sorthe har skapt stort engasjement etter hun opprettet en Facebookgruppe for å få MOT til Molde.

Vi bestemte oss for å ta en prat med Martine om MOT, Molde og hvorfor hun engasjerer seg. Vi bestemte oss for å sende henne tre korte spørsmål, og ventet oss ganske korte svar tilbake. Men der tok vi feil – vi mottok nesten tre A4-sider. Det sier litt om et fantastisk engasjement.

Hvorfor trenger vi MOT i skolene?

Statsministeren nevnte viktigheten av en god psykisk helse, et vellykket samfunn og en strålende framtid, i sin nyttårstale. En skulle tro at et opplyst og moderne samfunn som Norge ville innebære ideelle oppvekstsvilkår for barn og unge. Luksussamfunnet inneholder midlertidig utfordringer for ungdom, der aksept, inkludering, å bry seg om andre, og å vise mot er viktig i en helt annen skala, enn for bare noen få år siden.

På grunnlag av økende press, sosiale utfordringer og mobbetall som er urovekkende, trenger vi mer en noen gang før at kommune- og skoleledelser inngår samarbeid med holdningsorganisasjonen MOT og gjør tanker om til handling.

I Norge trenger vi MOT for å sette fokus på stadiet før diagnose, sykdom og komplikasjoner – nemlig på å forebygge. Mobbing, mistrivsel og ensomhet skal ikke være en del av noen sin hverdag. MOT vil forsterke en bred og helhetlig tankegang til ungdommens og samfunnets beste og ikke minst styrke ungdommers livskompetanse. Vi trenger å skape en felles forståelse for ansvaret vi har for hverandre, samt å forsterke holdninger til å ta vare på eget og andres liv.

Alle elever på alle Norges skoler har krav på livskraft, trygghet og tro på egne krefter; for i bunn og grunn handler ungdomstiden om å bygge identitet og motstandskraft. MOT ivaretar disse punktene.

Skolen skal være arbeidsplass, sosial arena og utviklingssentrum for unge, og det krever at miljøet er tilrettelagt på riktig måte. Det skal være trygt og bidra til livsgnist, så vel som det skal være et godt læringsmiljø. Hver eneste skoleledelse der ute bør spørre seg selv: ”Hva hjelper det om barn og ungdom mestrer skolen dersom de ikke mestrer livet?”

 Kan du fortelle litt om aksjonen du har satt i gang i Molde? Hva har du/dere gjort?

Som sekstenåring flyttet jeg fra en trygg og god MOT-kommune (Gjemnes) for å gå på VGS i Molde. Å komme fra en bygd hvor man hilser på alle, til å komme til en by hvor man passerer hverandre uten å smile, fikk meg på tankene om hvilke positive faktorer MOT kunne bidra med for å skape et godt samfunn for unge å leve i.

Kommuneledelsen svarte på mailene mine og sa de stilte seg positiv til forslaget, men av økonomiske årsaker ble saken lagt på vent. Derfor har jeg tatt saken i egne hender og startet opp et lokallag av ungdommer som frivillig skal arbeide for at kommunestyret i Molde skal inngå samarbeid med MOT, samt å forebygge mobbing og styrke oppvekstmiljøet.

Hittil har vi arbeidet med markedsføring av prosjektet for å skape engasjement rundt vår idé. Intervjuer er blitt gjort, møter er gjennomført, leserinnlegg er presset i aviser, og vi har dannet oss flere kontakter både med enkeltpersoner, organisasjoner og Molde FK. Videre skal vi kontakte Ungdomsskoler og Videregående skoler for så å tilby foredrag om MOT og vårt arbeid. Alt som står i vår makt, skal utføres.

Jeg sier som Nelson Mandela: ”Det ser alltid umulig ut, til det er blitt gjort.”

Lokallaget som er opprettet brenner for dette. Vi vet hva MOT kan utrette; både for mobbeofferet, mobbere, klassemiljøet, foreldre, lærere, skoler, lokalsamfunnet og fremtiden.

Vi oppfordrer alle til å like MOT Molde på facebook og spre dette viktige budskapet!
Hvordan opplevde du MOT på skolen?

Jeg kommer opprinnelig fra Gjemnes som er en MOT-kommune, det vil si at jeg også gikk på en ungdomsskole hvor vi hadde MOT noen ganger i halvåret. Da jeg begynte på ungdomsskolen som trettenåring, var jeg usikker på hva som skulle skje videre. Jeg visste ikke helt hvem jeg var og hvem jeg skulle ha med å gjøre i årene fremover. Jeg visste ikke hvor grensene mine gikk og hvilke valg jeg stod ovenfor i fremtiden. Jeg visste ikke om jeg stolte på meg selv. Det samme gjaldt flere hundre andre elever.

Jeg har vært heldig som har stått på mine egne bein og tatt positiv nytte av utestengingen jeg gjennomgikk på barneskolen for så å bli så selvstendig og trygg som jeg er i dag. Det er det ikke alle som blir, kjære dere. Det er flere enn dere kan forestille dere som sliter på en eller annen måte i ungdomstiden. Vi var heldige på min skole som hadde et MOT-team som gjorde ungdommene robuste og tok klassemiljøet seriøst. Jeg kan ikke forklare hvor mye MOT har hatt effekt på oss som medmennesker og enkeltindivider – MOT er noe man må oppleve for å skjønne hvor trygg man føler seg. Etter tre år på Batnfjord Ungdomsskole var resultatet en sterkere, mer moden og reflektert Martine.

Jeg vet at MOT kan endre mobbernes syn på hva de gjør, jeg vet at mobbere kan bli fornuftige mennesker som plutselig kan skjønne at mobbing er feil, at mobbing ikke er lov, at mobbing er feigt. På Batnfjord Ungdomsskole var og er mobbing uakseptabelt, man ble irettesatt av både medelever og ansatte ved skolen. MOT hjalp ofrene til å komme seg på føttene igjen og hjalp mobbere til å forstå konsekvensene av mobbing. MOT redder mange i tillegg til å beskytte de mest negative utslagene i ungdomstiden. På landsbasis er det nesten tre ganger flere 10.klassinger som oppgir at de ikke har en eneste venn sammenlignet med MOT-skolene. Det er dermed urovekkende og lite forståelig om ikke flere skoler vil ta tak og innlede samarbeid med holdningsorganisasjonen som utretter så vanvittig mye for så vanvittig mange.

MOT lærte meg mye. Nå har jeg MOT til å leve, MOT til å si nei og MOT til å bry meg. Nå utnytter jeg de verdiene til å hjelpe andre.

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging