Meny
Meny

Slik kan skolene redusere mobbeskadene

Slik reduserer skolene mobbeskadene:

  • Redusere hyppig mobbing
  • Redusere den negative effekten av mobbing gjennom fokus på beskyttelsesfaktorer.

1. Redusere HYPPIG mobbing. Det er svært stor forskjell på å bli ertet to ganger i måneden og mobbet flere ganger i uken. Det er stor forskjell på ubehag og ødeleggende. Å bli mobbet flere ganger i uken kan være ødeleggende. Et viktig tiltak for å redusere hyppig mobbing er tilstedeværende og våkent skolepersonell, i både timer og friminutt.

2. Redusere den negative EFFEKTEN/OPPLEVELSEN av mobbing i skolen gjennom å øke følgende fem BESKYTTELSESFAKTORER:

a. Styrke barn og ungdoms robusthet – slik at mobbingen har mindre effekt på mobbeofferet, blir mindre belastende for mobbeofferet og at mobbeofferet tør å si ifra.

b. Styrke klasse- og skolemiljøet – gjennom medelever/fyrtårn som gjør mobbeofferet verdifull (tragedien i verden er likegyldigheten fra de gode/sterke)

c. Styrke skolepersonellet. Vi trenger flest mulig skolepersonell som lytter, ser, spør og handler, og som leder med kraft, forventninger, inspirasjon, struktur, disiplin og omtanke. Som gir barn og ungdom en følelse av at de duger og mestrer. Som gir barn og ungdom en følelse av at de er elsket og kan noe. Som er på en slik måte at tillit skapes og elever tør å si ifra. Som skaper fremragende klassekulturer og har noen få, men knalltydelige regler som ikke er forhandlingsbare.

d. Styrke rektorene. Vi trenger rektorer som er fremragende ledere, eller motsatt: Vi trenger fremragende ledere som velger å bli rektorer, og fortsette som rektorer. Rektorene må få rom, og skape seg rom, til å sette scenen og rammene for hvordan kultur det skal være på skolen, både blant personalet og elevene. En rektor som leder skolepersonalet med kraft, forventninger, inspirasjon, struktur, disiplin og omtanke er en god rollemodell, og viser også vei for skolepersonalet, og det gjør det igjen lettere for skolepersonalet å se og lede elevene på samme måte. Vi trenger rektorer som praktiserer et konsekvent nei, og som har noen få, men knalltydelige regler som ikke er forhandlingsbare. Vi trenger rektorer som ikke tillater en smule mobbing på sin skole. Vi trenger rektorer som gjennomfører! Vi trenger rektorer som får rom, og skaper seg rom, til å drive lederskap og bygge skolen fremfor å administrere kostnader, rapporteringsskjemaer og rundskriv. Rektoren må få lov til, og gi seg selv lov til, å kutte ned på en mengde ting og satse kompromissløst på det han eller hun tror på. Rektorens fremste oppdrag bør være å skape, bygge og utvikle en tydelig identitet og kultur på skolen preget av Prestasjoner, Eierskap og Glede.

e. Få med foreldrene på lag. Vi trenger foreldre som støtter opp om de ovennevnte punktene, og som gir energi og påfyll til de beste lærerne og rektorene slik at de ikke forsvinner ut av skolen og begynner i andre yrker.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.