Meny
Meny

Slik kan skolene redusere mobbeskadene

Slik reduserer skolene mobbeskadene:

  • Redusere hyppig mobbing
  • Redusere den negative effekten av mobbing gjennom fokus på beskyttelsesfaktorer.

1. Redusere HYPPIG mobbing. Det er svært stor forskjell på å bli ertet to ganger i måneden og mobbet flere ganger i uken. Det er stor forskjell på ubehag og ødeleggende. Å bli mobbet flere ganger i uken kan være ødeleggende. Et viktig tiltak for å redusere hyppig mobbing er tilstedeværende og våkent skolepersonell, i både timer og friminutt.

2. Redusere den negative EFFEKTEN/OPPLEVELSEN av mobbing i skolen gjennom å øke følgende fem BESKYTTELSESFAKTORER:

a. Styrke barn og ungdoms robusthet – slik at mobbingen har mindre effekt på mobbeofferet, blir mindre belastende for mobbeofferet og at mobbeofferet tør å si ifra.

b. Styrke klasse- og skolemiljøet – gjennom medelever/fyrtårn som gjør mobbeofferet verdifull (tragedien i verden er likegyldigheten fra de gode/sterke)

c. Styrke skolepersonellet. Vi trenger flest mulig skolepersonell som lytter, ser, spør og handler, og som leder med kraft, forventninger, inspirasjon, struktur, disiplin og omtanke. Som gir barn og ungdom en følelse av at de duger og mestrer. Som gir barn og ungdom en følelse av at de er elsket og kan noe. Som er på en slik måte at tillit skapes og elever tør å si ifra. Som skaper fremragende klassekulturer og har noen få, men knalltydelige regler som ikke er forhandlingsbare.

d. Styrke rektorene. Vi trenger rektorer som er fremragende ledere, eller motsatt: Vi trenger fremragende ledere som velger å bli rektorer, og fortsette som rektorer. Rektorene må få rom, og skape seg rom, til å sette scenen og rammene for hvordan kultur det skal være på skolen, både blant personalet og elevene. En rektor som leder skolepersonalet med kraft, forventninger, inspirasjon, struktur, disiplin og omtanke er en god rollemodell, og viser også vei for skolepersonalet, og det gjør det igjen lettere for skolepersonalet å se og lede elevene på samme måte. Vi trenger rektorer som praktiserer et konsekvent nei, og som har noen få, men knalltydelige regler som ikke er forhandlingsbare. Vi trenger rektorer som ikke tillater en smule mobbing på sin skole. Vi trenger rektorer som gjennomfører! Vi trenger rektorer som får rom, og skaper seg rom, til å drive lederskap og bygge skolen fremfor å administrere kostnader, rapporteringsskjemaer og rundskriv. Rektoren må få lov til, og gi seg selv lov til, å kutte ned på en mengde ting og satse kompromissløst på det han eller hun tror på. Rektorens fremste oppdrag bør være å skape, bygge og utvikle en tydelig identitet og kultur på skolen preget av Prestasjoner, Eierskap og Glede.

e. Få med foreldrene på lag. Vi trenger foreldre som støtter opp om de ovennevnte punktene, og som gir energi og påfyll til de beste lærerne og rektorene slik at de ikke forsvinner ut av skolen og begynner i andre yrker.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging