Meny
Meny

Innspill til Norges ledelse for å redusere mobbing

Mobbedebatten er stor for tiden i Norge.

MOT bevisstgjør og ansvarliggjør «normaleleven» og de ungdommene som har makt og mot inni seg. De som er sterke og de som er kloke, og de som kan bruke sin innflytelse og påvirkningskraft – til å endre en kultur. Det er de som kan ivareta mobbeofferet. Det er de som kan gjøre mobbeofferet verdifull. Å flytte en mobber er å flytte et problem, og det er en samfunnsrisiko å henge ut en mobber uten å ivareta bakgrunnsforståelse. Vi må passe på så vi i vår iver etter å redusere klasse- og skoleproblemer ikke skaper enda større problemer, som kan bli store samfunnstragedier. Vi må unngå å gå fra aske til ild. Vi trenger å tenke helhet. MOT bevisstgjør og ansvarliggjør de rundt mobberen og mobbeofferet. Det er de som kan bygge kulturer der forskjeller aksepteres og der det er naturlig å gjøre hverandre verdifulle. På skolen handler det om rektoren, lærerne og de fleste elevene i en klasse. Martin Luther King sa det slik: «Tragedien i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode.»

Fremfor å ekskludere mobbere og risikere samfunnskatastrofer må det drives godt og klokt lederskap. Vi trenger ledere av Norge, kommuneledere, skoleledere og lærere som leder med kraft, forventninger, inspirasjon, struktur, disiplin og omtanke. Som gir barn og ungdom en følelse av at de duger og mestrer. Som gir barn og ungdom en følelse av at de er elsket, kan noe og at man er en del av noe. Ungdom trenger voksne som viser vei, enten det er mobbeofre eller mobbere. Vi trenger lærere og toppledelse i Norge, i kommuner og på skoler med høye forventninger til mobberne fremfor å ekskludere dem. De må ha tro på ungdommene – enten det er mobberen, mobbeofferet eller andre. Vi trenger lærere og rektorer som skaper fremragende kulturer og har noen få, men knalltydelige regler som ikke er forhandlingsbare.

Det vil kreve kontinuerlig «hands-on-arbeid» og tiltak om det ikke drives fremragende lederskap som skaper en felles forståelse for viktigheten av å bygge samfunn og styrke ungdoms «lifeskills». Fremragende lederskap bør starte øverst. Jo lenger bak i årsakskjeden «tiltaket» settes inn jo bedre effekt blir det i befolkningen og samfunnet – og billigere. Altså starter det med statsministeren og statsrådene, deretter ordførerne og rådmennene, deretter rektorene og lærerne. Norges ledelse trenger nå å sette enda mer fokus på stadiet før diagnose, sykdom og komplikasjoner. Vi trenger en toppledelse med fokus på den tidlige fasen, og som vil forebygge, og som forebygger gjennom å bygge.

«Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn» er et afrikansk ordtak. Altså trenger vi å bygge nærmiljø og lokalsamfunn som har en felles forståelse for viktigheten av å bygge samfunn, miljø og individer. Når MOT kommer til departementer og direktorater for å søke om midler til samfunnsbygging med en bred og helhetlig tilnærming så finnes det ikke poster for dette.

«Hva hjelper det om barn og ungdom mestrer skolen dersom de ikke mestrer livet?» hørte jeg filosofen Guttorm Fløistad si på en foredrag for noen år siden. Når MOT kommer til departementer og direktorater for å søke midler til å styrke ungdoms «lifeskills» – livskompetanse, livsferdigheter, livsmestring – så finnes det heller ikke poster for dette.

Det kan være vi har toppledelse som har de riktige holdningene, men de siste årene har MOT savnet handlinger og energi fra Norges toppledelse. Staten er selvfølgelig ingen ildsjel, men det er viktig å utnytte ildsjeler og organisasjoner som har en filosofi, et implementeringsapparat og en gjennomføringsmåte som skaper resultater. Det kan virke som staten famler, og mangler gode organisatoriske løsninger i samfunnsbyggingen og lifeskills-arbeidet.

Nå må vi passe på så denne debatten ikke kun blir tomme ord, papirmanifester og fakkeltog fra toppledelsen. Nå må vi passe på så visdommen og lederskapet ikke forsvinner på bekostning av vårt teknisk-analyse-fokus, skoleflink-fokuset og rasjonalitetsfokuset. Vi trenger et lederskap som ser sammenhenger som nødvendigvis ikke er åpenbare, og som evner å ta inn signaler og omsette dem til handlinger. Vi trenger et lederskap som er glad i verdier og kulturbygging mer enn kompromisser og vedtak. Vi trenger lederskap som har grunnleggende tro på mennesket. Vi trenger et lederskap som består av kloke ledere med gjennomføringsmot.

Jeg tror vi har det, men for å avslutte med Nelson Mandela og Winston Churchill sine ord: «Det ser alltid umulig ut til det er blitt gjort» og «Action this day».

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.