Meny
Meny

Årets Ladejarl

Det å vinne Årets Ladejarl føles uvirkelig.

Det er jo en svært stor ære at noen sender inn meg som kandidat til en slik pris. Og det er jo en vanvittig stor ære og pris å bli nominert som 1 av 10. Og når man ser på hvem de andre ni er da er det vanskelig å sette ord på hvor ekstrem stor ære det er å vinne Årets Ladejarl.

Jeg er svært takknemlig til de som har nominert meg, juryen og Reitangruppen.

En historie som passer til dette er da Åge Aleksandersen fikk en hederspris for noen år siden. Usikker på om det var en Ridderpris eller Kongens fortjenestemedalje. Han ville egentlig ikke ta imot den. Han syntes kanskje ikke han fortjente det ut fra alt som lå i en slik hederspris. Det var da kunsteren Håkon Bleken ringte han og sa: «Åge, du tar dette for personlig. Det er ikke DU som får denne prisen, men du får det ut fra det du har gjort og skapt.»

Selv om denne prisen er personlig, så er det ikke en pris til meg, men en pris for mitt engasjement, det jeg har gjort og det MOT har oppnådd. Jeg er glad tilfeldighetene har vært på min side så ofte for jeg vet at jeg aldri verden hadde lyktes uten mye flaks og uten fantastiske støttespillere rundt meg siden jeg var født. Jeg vet også at jeg aldri hadde fungert som gründer og leder uten unike ledere og medarbeidere rundt meg.

Det er de mange tusen rektorene, lærerne, politifolkene og foreldrene jeg har møtt, som har fortalt om effekten av MOT, som har gitt meg trygghet og utholdenhet til å holde en stø kurs. Og ikke minst er det er de mange tusen fantastiske ungdommene vi har møtt på veien som har inspirert meg og styrket motet mitt. Det finnes ikke penger som kan måle seg med den belønning som ligger i en ungdom som sier at MOT har endret livet til han/hun.

Det er MOTs visjon, verdier, prinsipper, oppdrag og medarbeidere som i dag er årsak til at MOT i dag er blitt et globalt life skills konsept, har 260 MOT-skoler i Norge, og er etablert i Sør-Afrika, Danmark og Thailand, og i startgropa i Australia og Nederland. MOT hadde aldri verden lyktes uten de mange lederne og bidragsyterne kalenderprosjektet og MOT har hatt i over 20 år. Mange virksomheter og mange tusen mennesker har vært med på å skape dette MOT-eventyret og MOT-universet. Det er MOTs lokale ildsjeler, som jobber ustanselig i klasserom og lokalsamfunn, som skaper verdiene og forandrer ungdoms liv.

En ting er å ha en ide og en tanke om noe, men noe helt annet er å sette det ut i live. En stor takk til MOT-laget. Jeg vil jeg trekke frem noen som har vært avgjørende for at MOT er der MOT er i dag:

Johann Koss var sammen med meg initiativtaker til MOT, og vi kunne vel også tatt med Sigrun, min gode kone, som en initiativtaker. Disse to var med, og har vært med helt siden ideen, på å utvikle og virkeliggjøre tankene. Uten disse to ville det aldri vært et MOT.

I 1997 stiftet vi MOT under VM på Ski her i Trondheim. Stifterne var foruten Johann og meg, Rune B og Dag Otto L. De har vært fantastiske styremedlemmer og mentorer helt siden starten på MOT. De har veldig mye for meg, og for MOT.

MOT har aldri verden lyktes uten finansiering og mentorer. Tusen takk til MOTs samarbeidspartnere.

MOT har aldri verden lyktes uten medarbeidere – nåværende og historiske – sentralt og lokalt. Tusen takk!

MOT har aldri verden lyktes uten ledere, både styremedlemmer og operativ ledere– nåværende og historiske – sentralt og lokalt. Men også i utland.  Thanks a lot to you MOT leaders who are here today – from South Africa, Thailand, Denmark and Netherland.

MOT har aldri verden lyktes uten sparringspartnere og playmakere – nåværende og historiske – sentralt og lokalt. Dem har spilt meg og andre god.

MOT har aldri verden lyktes uten «kunden». Hvem er MOTs kunde? Ungdom og deres støttespillere. Skoler og nærmiljø. Kommuner og lokalsamfunn. Næringslivspartnere.

Tusen takk til alle som har bidratt til det MOT er i dag.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging