Meny
Meny

Finans Norge ny Hovedsamarbeidspartner

Finans Norge og MOT signerte onsdag 2. april en historisk avtale i Oslo.

2. april signerte MOT og Finans Norge en historisk samarbeidsavtale. Avtalen innebærer bl.a. at Finans Norge, som er en hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge og representerer mer enn 200 banker, forsikringsselskaper m.m., vil arbeide for flest mulig «MOT-banker» og «Forsikringsselskap».

MOTs president, Atle Vårvik, har store forventninger til samarbeidet med norsk finansnæring. 

– Finansnæringen er viktig for MOTs ungdomsarbeid av flere årsaker. Næringen har en viktig samfunnsrolle og en sterk posisjon – mange steder i landet er finansbedriften en bærebjelke i lokalsamfunnet. At det offentlig og skolen tar ansvar for ungdoms oppvekst, er ikke nok. Lasset må dras i fellesskap, og næringslivet er viktig. Veldig mange finansinstitusjoner bidrar mye lokalt, og et samarbeid med MOT vil forsterke begge parters innsats.

Vinn-vinn

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge ser også frem til samarbeidet. Utgangspunktet er at banker og forsikringsselskaper allerede har stor aktivitet rettet mot barn og ungdom.

– Mange bedrifter driver opplæring i personlig økonomi/karrierevalg og gründervirksomhet – dels i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) og dels gjennom egenutviklede aktiviteter. Andre deler av næringen har engasjert seg i skadeforebyggende arbeid, for eksempel trafikksikkerhet, svømmeopplæring og brannvern.

Samarbeidet mellom finansnæringen og MOT vil kunne utfylle og styrke bedriftenes eksisterende aktiviteter. Dermed skapes det en vinn-vinn situasjon der partene i fellesskap legger til rette for at lokalsamfunn kan ”løftes” og ungdom oppnå personlig vekst.

– Sett fra Finans Norges synspunkt gir et slikt samarbeid mulighet for å synliggjøre og styrke den enkelte bedrifts samfunnsrolle, avslutter Idar Kreutzer.

 

 

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging