Meny
Meny

«Hvordan ville verden ha sett ut da?»

Dette er «Involver andre» for meg skriver en 19. MOT-ansatt:

La oss gjøre et tankeeksperiment:

Tenk på alle de ulike kulturene, språkene, tradisjonene og alt annet som gjennom utallige generasjoner har utviklet seg ulikt i ulike verdensdeler, landområder, land, regioner, distrikter, lokalsamfunn osv. Tenk på det mangfoldet dette har medført og hvor mye menneskeheten har tjent på og utviklet seg gjennom dette ved at vi etter hvert har kunnet utveksle informasjon, erfaringer og oppfinnelser gjennom reiser og kommunikasjon på andre måter. Ikke minst gjennom de muligheter som ligger i dagens kommunikasjonsmuligheter som telefon, internett og sosiale medier.

Hvis vi så tenker oss at vi helt fra menneskets opprinnelse hadde hatt disse kommunikasjonsmulighetene tilgjengelig. Vi kunne fra starten av ha kommunisert med alle mennesker på tvers av alle grenser og barrierer.

En spennende tanke, men hvordan ville verden ha sett ut da? Ville vi hatt et felles språk som gjorde at alle kunne ha kommunisert problemfritt? Ville vi hatt ett «land» uten grenser? Ville vi vært enige om en felles religion? Ville vi hatt en felles maktstruktur som alle var enige om? Ville vi hatt færre grunner til uenigheter og konflikter?

Eller ville vi på den andre siden mistet mye gjennom mangelen på de ulike kulturene som vi synes er så fascinerende når vi reiser til nye land? Ville vi hatt færre oppfinnelser siden mange ville droppet å forsøke nye ting siden de har hørt at «noen» hadde prøvd noe lignende før? Ville vi alle vært så like at vi ville ha kjedet oss på grunn av mangelen på variasjon?

Ikke godt å si, men dette er i høyeste grad en spennende tankelek som sier noe om hvor mye det faktisk betyr for oss alle sammen at vi involverer andre og tar vare på de forskjelligheter som finnes der ute…

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging