Meny
Meny

Gjør et eller flere mennesker enda mer glad i livet

«Dette er Involver andre for meg», skriver en niende MOT-ansatt:

Jeg er leder for MOT-Camp i Trondheim og det er en arbeidsplass med 5 faste årsverk.

I tillegg har vi verdifull hjelp av mange frivillige, både pensjonister og andre som har tid til overs, som de ønsker å bruke på noe meningsfylt.  Det er en glede for oss å involvere disse i ulike viktige oppgaver på MOT-Camp. De er med og er viktige brikker i vårt arbeide med å styrke barn og unge.

I mitt team er jeg veldig opptatt av å involvere andre, slik at vi får verdens beste arbeidsplass og at alle ønsker å ta ansvar for sine oppgaver. Gjennom dette blir alle involvert i våre felles mål, som er å gi mennesker MOT til å føle seg vel, og gi dem selvtillit.

Når jeg involverer andre, opplever jeg å få utrolig mye tilbake

De ansatte tar ansvar, og gir igjen ansvar til andre (For eksempel til frivillige).

De som får ansvar, får også tillit og de vil vokse.

Det å bli involvert, gjør at man får eierskap og føler at man er med på å jobbe for samme mål.

Involverer man flere, drar man lasset sammen, og det går fortere og blir mye artigere.

Involver for å få flere ideer – to hoder tenker bedre enn ett.

Når alle blir involvert i mål eller arbeidsoppgaver, føler de seg betydningsfull og ønsker å legge sitt beste inn i det, det liker jeg …

Når du får andre involvert, så vil de igjen involvere flere i sine team – og da snakker vi …

Et eksempel fra min hverdag, er nok det store tiltaket MOT-Camp, som er et gedigent bygg på 3500m2, og som hadde et STORT behov for oppussing da vi tok over i 2011. Da trengte man at noen fikk ansvar, ble involvert i vår tankegang og våre MÅL. Resultatet ble fantastisk, og hadde vært umulig å gjennomføre uten hjelp og involvering fra både ansatte og frivillige.

Idemyldring -arbeidskraft- innsats- samhold – positiv energi, Alt dette kjennetegner gruppa vår også i dag, og gir oss en fellesskapsfølelse av at vi ønsker å få til noe stort sammen.

De frivillige jobber bla. på kjøkken, innen vedlikehold og renhold – Det at de i 3 år nå har lagt ned over 12000 frivillighetstimer er for meg en FANTASTISK involvering.

Det at så mange har blitt involvert i et så stort prosjekt, gjør kanskje noe mere med dem personlig enn det jeg var klar over. (Har fått sterke tilbakemeldinger på dette)

Flere frivillige sier at de føler seg involvert i at ungdommer og voksne som er på MOT-Camp, får en bedre livserfaring.

«For meg som frivillig blir hverdagen utrolig mye bedre.  MC gir meg motivasjon og livskraft… »

Så det å bli involvert kan bety alt i noens liv…

Mitt Livsmål er:

Vær en gledesspreder som hver dag gjør et eller flere mennesker enda mer glad i livet.

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging