Meny
Meny

Flytte fjell

Dette er «Involver andre» for meg skriver en 16. MOT-ansatt:

Jeg har jobbet mange år som lærer og inspektør. Begge rollene har satt krav til meg som leder og formet mitt syn på ledelse. Ledelse krever ydmykhet og respekt. Det virker mot sin hensikt å lede gjennom en demonstrasjon av styrke og makt.

For å treffe sterke avgjørelser må man skaffe seg informasjon og oversikt, fra flere sider og nivåer. Gjennom å lytte til andre øker du din forståelse og evne til å gjøre riktige valg.

Ledelse dreier seg om å forløse krefter gjennom påvirkning. For å påvirke må du dele makt. Ved å gi andre mulighet til å bidra og forme avgjørelser, øker behovet for forståelse og refleksjon rundt retning og utvikling. Da viser du tillit og øker din innflytelse. Altså; en leder styrker sin innflytelse gjennom deling av makt.

Alene kan vi bære stein – sammen, kan vi flytte fjell!

 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging