Meny
Meny

– Stor tro på å engasjere ungdommen selv

MOT får en økning på statsbudsjettet for 2014, og blir tildelt totalt 500.000 kr. – Jeg har stor tro på å engasjere ungdommen selv, sier leder av Helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos.

Bevilgningen kommer som et ledd i regjeringens satsing på psykisk helse i statsbudsjettet for 2014, der 500.000 kr øremerkes MOTs arbeid.

– Jeg har selv stor tro på å engasjere ungdommen selv. Både fordi det styrker den enkelte, men også fordi den enkelte selv blir bevisst på andre rundt seg. Sterke ungdommer bygger sterke voksne, som er vår fremtid, sier Kari Kjønaas Kjos (FrP), som leder Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

MOT får til mye

– Jeg er fascinert av konseptet, som jeg mener får til mye, uten de store beløp.  Jeg opplevde umiddelbar aksept fra alle de tre samarbeidspartiene, og jeg opplevde at svært mange kjente til MOT. Det er derfor tverrpolitisk enighet om å støtte opp om MOT i regjeringen og dens samarbeidspartier, avslutter Kjos.

Viktig anerkjennelse

– Det er svært gledelig at regjeringen vil satse på MOT, og ser på arbeidet vårt som et relevant verktøy for bedre psykisk helse. Dette er en stor anerkjennelse til alle de fantastiske MOT-medarbeiderne rundt om i hele landet. Økningen gir oss også tro på at regjeringen vil satse sterkere på MOT i årene som kommer, og vi er klare til å bidra. Sammen kan vi styrke ungdoms psykiske helse og forebygge mobbing og rusmisbruk, sier kommunikasjonssjef i MOT, Bård Flaarønning.

Vil du ha MOT i din kommune eller på din skole? Les her.

Vil du lære mer om MOT? Les her.

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Politidirektoratet