Meny
Meny

Signalbærer med MOT

Signalbærer med MOT-samling

– Målgruppe:

  • Ungdom i alderen 16-25 år, som er rekruttert fra MOT-kommuner rundt om i Norge. Disse ungdommene er fyrtårn på gode holdninger i sine lokalsamfunn og skal forsterke trygge lokalsamfunn i fremtiden. Det skal være en investering for ordførere og rådmenn å sende ungdommer til MOT-camp. Varmere og tryggere oppvekstmiljø skapes.

– Varighet:

  • 4 dager: mandag – torsdag

– Formålet:

  • Gi ungdom innsikt for livet og at de skal bli gode signalbærere for sine lokalsamfunn.

– Innholdet:

  • 4-dagers opplevelse med ulike aktiviteter, bl.a. vil hver enkelt ungdom få en egen livsveileder der de sammen reflekterer om verdier og fremtiden. Det vil være egne bevisstgjøringsrom. Det vil være utfordringsøvelser innenfor ledelse. Det vil være både inne- og uteaktiviteter.

– Samlinger 2015:

  • Uke 8, 9, 10, 23, 26, 33, 40, 41, 45, 46, 49 og 51.

– Pris:

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging