Meny
Meny

Med MOT reduserte vi mobbing

Stabekk Videregående bestemte seg i 2006 for å gå systematisk til verk for å bedre skolemiljøet på skolen, og et av verktøyene de tok i bruk var MOT. I dag har skolen kraftig redusert mobbetallene, og på Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 2012 meldte ingen av førsteklassingene om mobbing på skolen. Vi besøkte Stabekk for å høre hvorfor.

Et bedre elevmiljø

Anton Bueie var rektor på Stabekk VGS inntill våren 2014. – Vi startet i 2006 et samarbeid med mot for å få et bedre elevmiljø, et mer inkluderende elevmiljø, noe vi har fått, sier han.

Skolen kjører MOTs program på videregående skole.

– Det beste med MOT sitt arbeid er de korte og konsise verdiene som er lette og bruke i mange sammenhenger.

– Stabekk sine mobbetall har gått ned fra noen prosent til ingen prosent. Det mener jeg er MOT-programmet sin fortjeneste. Jeg mener MOT forhindrer mobbing på Stabekk fordi elevene får økt respekt for hverandre, økt forståelse, rett og slett økt toleranse for ulikhet.

Rektor_stabekk2

Bruker grunnverdiene aktivt

Kaja Foss er elev på skolen og Ungdom med MOT.

– Ungdom med MOT på Stabekk er at vi bruker MOTs idealer og prinsipper for å skape et trygt skolemiljø og vi bruke MOTs grunnvedier, MOT il å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, for for å gjøre skolehverdagen så bra som mulig, sier Kaja.

stabekk_jente

Jeg tror MOT har en kjempestor effekt. Jeg tror at at de gjør elevene tryggere på hverandre og gir et mer samlet miljø på skolen.

– Jeg opplever ikke at det er mobbing her, men selvfølgelig, det er alltid tilfeller man ikke er klar over. Men vi har veldig lite mobbing, og det tror jeg MOT har mye av skylden for, avslutter Kaja.

 

Forskningslederen om Stabekk

Forskningsleder i MOT, Bjørg-Elin Moen, sier at MOTs forankring i skolens ledelse er en av suksessfaktorene på Stabekk.

– Stabekk videregående skole har jobbet godt med MOT gjennom flere år. Det som kjennetegner skolen er god forankring i ledelsen, der rektor er tydelig på hvordan de har brukt MOT som et kulturbyggingsverktøy i sin jobb for å skape et godt miljø på skolen. Vi ser at MOT har størst effekt når man evner å knytte filosofien og verdiene inn i skolehverdagen forøvrig, sier Moen.

Vi ser at MOT har størst effekt når man evner å knytte filosofien og verdiene inn i skolehverdagen forøvrig.

Hun peker også på kontinuiteten ved skolen.

– De har hatt god kontinuitet med flere ansatte som har jobbet med MOT, og hvor en av de ansatte har vært med helt fra starten. Han blir sterkt assosiert med MOT på skolen og er en lærer som elevene ser opp til og har respekt for.

Samarbeid

– Skolen har også sett merverdien i å samarbeide med andre skoler når de skolerer ungdommer som skal drive ung-til-ung formidling og resultatet av samarbeidet med MOT-skolen Kirkeparken VGS er svært positivt.

Stabekk

Fornøyde og engasjerte lærere

– I våre evalueringer på skolen så spurte vi lærerne i hvilken grad de synes MOT har en positiv effekt på elevene. På en skala der 7 var best svarte lærerne 5,82. Det er svært høyt. Jeg husker også at en lærer sa at hvis vi skal bruke tiden på noe annet enn fag så må det være MOT, avslutter Moen.

Del denne artikkelen

Anbefalt videre lesning

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging