Om MOT

MOT styrker ungdoms robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot. MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert.

MOT forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker.

Dette gjøres gjennom MOT-konseptet med enkle livsverdier og skreddersydde MOT-programmer som brukes av skoler og kommuner.

Initiativet til å starte MOT ble tatt i 1994 av de to olympiske skøyteløperne, Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

Deres motivasjon var å forebygge sosiale samfunnsproblemer gjennom å implementere holdninger og atferd blant ungdom, slik at de ble bedre til å ta vare på hverandre og ta bevisste valg. De ønsket å styrke ungdoms livskvalitet, selvfølelse og mot, og gjøre dem bedre i stand til å ta egne valg, stå opp for egne verdier og ta vare på de som er utenfor og annerledes. De ønsket å bruke toppidrettsutøvere som et virkemiddel for å styrke trygge og inkluderende samfunn og oppvekstmiljø. Det var begynnelsen på MOT-konseptet. I dag blir MOTs livsmestringskonsept brukt av skoler og lokalsamfunn i fire verdensdeler.

MOT-konseptet

MOTs livsmestringskonsept består av tre enkle livsverdier som når inn til ungdoms hjerter, fem skreddersydde program for skole og lokalsamfunn og entusiastiske MOT-coacher som når inn til ungdommene.

Siden 1994 har MOT utviklet et konsept som forebygger ødelagte liv, kriminalitet og sosiale samfunnsproblemer.

Det mest unike er at ungdom bruker MOT på sin måte. MOTs erfaring er at ungdom liker å være selvbyggere dersom de får mulighet, veiledning og verktøy.

Visjon

Varmere og tryggere samfunn

MOT jobber i forkant for å unngå problemer. MOT bygger unge mennesker slik at de lettere håndterer problemer når de oppstår. MOT har en positiv tilnærming og har mer fokus på løsningen enn problemet.

Kjernen i MOT-konseptet er MOTs programmer. Kjennetegn på MOT-øktene i klasserommet er en magisk atmosfære med nærhet, energi og involvering av ALLE – uten å vise pekefinger og uten å fordømme. MOT tar ungdom på alvor og gir positive opplevelser. Kommunikasjonen treffer og ungdommene selv er sentrale og delaktige. Det skapes en "connection" mellom MOTs verdier og ungdoms hjerter.

Verdier

MOT til å leve

MOT til å bry seg

MOT til å si nei

MOT bruker aktiviteter, øvelser, historier, billedlige beskrivelser og konkrete verktøy i sin formidling. MOT-øktene består av både refleksjon og action. Gjennom MOT-øktene styrkes ungdoms inspirasjon og trygghet til å bli bedre kulturbyggere og selvbyggere.

Siden 1994 har MOT stadig forsterket en unik, inspirerende og annerledes måte å drive forebyggende arbeid på.

MOT inspirerer mer enn å skremme til atferdsendring. MOT er en merkevare som ungdom har stort eierskap til, og en merkevare som er basert på verdier, opplevelse, tillit, ansvarlige rollemodeller og mot. MOT er en merkevare med ETT konsept, TRE verdier og FEM programmer.

Oppdrag

Utvikle robust ungdom, som inkluderer alle

Verdiløftet i overordnet del

Resultater

Evalueringer viser at MOT forebygger og beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. Det er mindre hyppig mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn og mindre psykiske vansker og rusmisbruk på MOT-skoler.

Se resultater