MOT-programmene

Noe av det mest unike med MOT er de fem spesialdesignede programmene i skole og lokalsamfunn, med 50-50 fokus på individ og gruppe. MOTs holdningsskapende programmer styrker den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremmer robuste og byggende relasjoner som fører til trygge klassemiljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn.